4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29828

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’ DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/41)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ortasu trolü avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında barbunya, tekir, kalkan, mezgit gibi dip balıkları bulundurulamaz. Kuru ve toplanmış olması şartıyla dip trolü ağları ambarda, kapıları ise ambarda veya güvertede bulundurulabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin  13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendindeki “50” ibaresi “100” olarak değiştirilmiş, onbirinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gırgır ağı olmayan balıkçı gemilerine ışıkla avcılık izni verilmez, bu ağlar olmadan ışıkla avcılık faaliyetinde bulunulamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avcılığı açık alanlardan,

1) 1 Ekim 2016-14 Nisan 2018 tarihleri arasındaki dönemde;

- Rumeli Karaburun ile Kefken Adası Feneri arasında kalan karasularımızda (Harita-52-1),

- Tosun Burnu ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu arasında kalan karasularımızda (Harita-52-2),

2) 1 Ekim 2018-14 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde;

- Bulgaristan sınırı ile Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29°05.421' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-1),

- Kocaeli ili, Kandıra ilçesinde Kefken Adası Feneri (41° 13.017' N - 30° 15.076' E) ile Bartın ili, Kurucaşile ilçesinde Tosun Burnu (41° 52.000' N - 32° 52.271' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-2),

- Samsun İli, Yakakent İlçesinde; Çayağzı Burnu (41° 41.040' N - 35° 25.193' E) ile Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08.874' N - 37° 10.112' E)  arasında kalan karasularımızda (Harita-51-3),

Beyaz kum midyesi avcılığında bulunulabilir. Ancak belirtilen dönemlerde, 15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında beyaz kum midyesi avcılığı yasaktır. ”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(26) Bakanlıkça balıkçı gemilerinin büyüklüğüne, avladıkları türlere ve faaliyetlerine göre ürünlerini karaya çıkarabilecekleri yerlere ilişkin düzenlemeler yapılabilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Ara