4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29828

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/36)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/42)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’in Ek-5 indeki ARDAHAN satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ARTVİN

Merkez

Hatila deresi

Şavşat

Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl.

Borçka

Karagöl

ARDAHAN

Posof

Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü.

Derindere, Vahla, Alabalık dereleri.

Hanak

Kasrit Deresi. Çengelek Suyu.

Merkez

Alabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere).

 

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Ara