2019 Yılı İdari Para Cezaları

2019 Yılı İdari Para Cezaları

          Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yazısı üzerine;

          Resmi Gazetenin 31 Mart 2005 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun, İdari Para Cezası başlıklı 17'nci maddesinin 7'nci fıkrasında, idari para cezalarının yeniden değerleme oranınında arttırılarak uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

          Yeniden Değerleme Oranı, Maliye Bakanlığınca 30 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %23,73 olarak ilan edilmiştir. Su Ürünleri Kanununun 4950 sayılı kanunla değişik 36'ncı maddesinde yer alan idari para cezaları, bu kapsamda uygulamada dikkate alınmak üzere 2019 yılı için hesaplanarak güncellenmiştir.

Ara