4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ  DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

11 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30207

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/45)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sünger istihsali ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile Babakale (39° 28.772N - 26° 04.0l3’E) arasında kalan karasularımız haricinde sünger istihsali yasaktır.

b) Sünger istihsali, avcılığa açık alanda sadece dalma yöntemi ile yapılabilir.

c) Sünger istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Ara