4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ  DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

9 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30560

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/40)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’in 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan çizelgeden Lagos (Epinephelus aeneus) satırı çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan çizelgeye aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 - (1) Bütün karasularımızda orfoz avcılığı yasaktır.

(2) Lagos avcılığı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bütün karasularımızda, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası lagos avcılığı yasaktır.

b) Sepet, pinter vb. tuzaklar ve dalarak zıpkın veya su altı tüfeği ile lagos avcılığı yapılması yasaktır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

Ara