4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ  DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

24 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31078

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/9)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Mersin ili Anamur ilçesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Girne arasında kurulan K.K.T.C. su temin hattının bulunduğu (36° 01’ 52.18” N - 32° 48’ 42.01” E), (36° 01’ 02.78” N - 32° 48’ 04.86” E), (35° 49’ 40.30” N - 32° 53’ 01.61” E), (35° 35’ 57.62” N - 32° 58’ 52.32” E), (35° 35’ 30.91” N - 33° 01’ 15.24” E), (35° 50’ 06.11” N - 32° 54’ 21.49” E), koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4-6),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Balon balığı türleri (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Tylerius spinosissimus, Torquigener flavimaculosus)’nin avcılığı izne tabi olup, avcılığına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Pervane/Ay balığının (Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-4 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2016

29800

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/9/2016

29828

2-

11/10/2017

30207

3-

19/4/2018

30396

4-

9/10/2018

30560

5-

15/5/2019

30775

6-

27/9/2019

30901

 

 

 

 

 

 

Ara