4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Düzenleyen Tebliğ Yayınlandı

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Düzenleyen Tebliğ Yayınlandı

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI

DÜZENLEYEN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/35)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2016 - 31/8/2020 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe (ek-1) olup ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,

b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere olarak adlandırılan suları,

c)  Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,

ç) Alamana ağı: Fanyalı ve fanyasız olabilen, mapa ve tel bulunmayan, alttan büzülmeyen, büzmeye yarayacak herhangi bir düzeneği bulunmayan, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,

d)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

e) Balık boyu: Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy; ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, çatal boy; alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (ek-1),

f) Çanakkale Boğazı: Kuzeyde Çankaya Burnu (40° 25.222' N - 26° 41.987' E) ile (40° 24.230' N - 26° 45.465' E) koordinat noktasını; güneyde Mehmetçik Burnu Feneri (40° 02.465' N - 26° 11.301' E) ile Kumkale Burnu Fenerini (40° 00.511' N - 26° 11.904' E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-1),

g) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,

ğ) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

h) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,

ı) Dolanan (sürüklenen) ağ (Drift-Net): Mantar yakası plastik yüzdürücüler ile donatılmış, kurşun yakası olmayan veya ağırlık takılsa dahi takılan ağırlık yeterli olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgâr ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,

i) Ege Denizi: Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,

j) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,

k) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile olta iğnesi ucu arasındaki dik mesafeyi (ek-1),

l) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,

m) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

n) İstanbul Boğazı: Kuzeyde Türkeli (Rumeli) Feneri (41° 14.126' N-29° 06.764' E) ile Anadolu Fenerini (41° 13.101' N-29° 09.173' E); güneyde Ahırkapı Feneri (41°00.739' N - 28° 59.126' E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini (40° 59.553' N - 29° 00.893' E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-2),

o) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,

ö) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu (ek-1),

p) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu (ek-1),

r) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

s) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu (ek-1),

ş) Mesafe: Anakara sahilinden veya özel olarak belirtilen kara parçalarından deniz istikametinde her yöne olan uzaklığı,

t) Mil:1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,

u) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen trol ağlarını,

ü) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

v) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Yasakları

Akdeniz’deki yer yasakları

MADDE 4 – (1) Akdeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, İsdemir Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 45 13.880' N - 36° 11 31.064' E), (36° 45 11.360' N -36° 11 21.927' E), (36° 44 39.862' N- 36° 11 20.658' E), (36° 44 04.083' N-36° 11 30.428' E), (36° 43 50.575' N-36° 11 07.947' E), (36° 43 23.919' N-36° 10 51.995' E), (36° 43 09.789' N-36° 11 51.852' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-1),

b) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36°50'55" N -36°0724" E), (36°50'55" N - 36°08'40" E), (36°51'54" N -36°07'24" E), (36°51'54"N - 36°08'40"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-2),

c) Adana İli, Ceyhan İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36°52'08"N-35°55'06"E),(36°50'30"N-35°56'02" E), (36° 51'30"N - 35° 58'24"E), (36° 53'24"N - 35° 56'42"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-3),

ç) Adana İli, Yumurtalık İlçesi Sugözü Elektrik Santralinin bulunduğu (36° 50'24"N - 35° 53'48"E), (36° 50'06" N - 35° 54'36"E), (36° 49'42" N - 35° 54'12" E), (36°49' 26" N - 35° 53'54" E), (36° 50'00" N - 35° 53'00" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-4),

d) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Yumurtalık Balıkçı Barınağı Feneri (36° 45.980' N- 35° 47.717' E), Kale (36°46.134' N - 35°47.817' E) ve Emniyet Tesisleri (36°46.425 'N - 035°47.727' E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-3-5),

e) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Kokar Burnu (36° 42.591'N - 35° 42.921'E) ile Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 46.044'N - 35° 47.498'E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda uzatma ağları dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-3-6),

f) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36°33.599' N - 34°14.959' E), (36°33.497' N -34°15.276' E), (36°34.069' N -34°15.875' E), (36°34.216'N-34°15.545'E)  koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4-1),

g) Mersin İli, Taşucu ilçesinde Ağalar Bakım Koruma Amirliği Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (36 17.579 N -33 50.825 E), (36 16.67 N -33 50.547 E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-4-2),

ğ) Mersin İli, Aydıncık İlçesinde; Sancak Burnu (36° 07.480'N - 33° 23.608'E) ile Bozyazı İlçesi Kızılliman Burnu (36° 04.243'N - 33° 04.708'E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-4-3),

h) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200'N - 33° 05.466'E) ile Gökçevlik (36° 06.500'N - 33° 06.633'E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-4),

ı) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Karaağan Burnu merkezde kalacak şekilde (36° 02.282' N - 32° 41.907'E),(36° 02.129' N - 32° 43.150'E) koordinat noktaları arasındaki 1 millik sahil şeridinde, kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-5),

i) Antalya İli, Kaş İlçesinde;

1) Kekova Adası mevkiinde;

- Karalos Limanı içinde; (36° 10'58'' N - 29° 53'26'' E) ile (36° 10'59'' N - 29° 53'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-1),

- (36° 10'32'' N - 29° 52'45'' E) ile (36° 10'27'' N - 29° 52'46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-2),

2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09'33'' N - 29° 46'40'' E) ve (36° 09'19'' N - 29° 46'36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-3),

3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766')  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-5-4),

4) Beşadalar mevkiinde; (36° 10'03' N - 29° 37'31'' E), (36° 09'10'' N - 29° 36'50'' E), (36° 08'52'' N - 29° 36'59'' E), (36° 09'05' N - 29° 38'08'' E), (36° 09'25'' N - 29° 38'29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-5-5),

5) İnceburun mevkiinde; (36° 11'04'' N- 29° 39'02'' E) ile (36° 11'00'' N- 29° 38'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-6),

6) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11'15' N- 29° 36'17'' E), (36° 11'12' N- 29° 36'40'' E), (36° 11'49' N- 29° 37'01'' E)  koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-5-7),

j) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-6);

su ürünleri avcılığı yasaktır.

 (2) Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 48.200’E) ile Eşen Çayı (36° 17.590’N - 29° 15.820’E) arasında kalan karasularımızda (Harita-7), 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında köpek balığı avcılığı yasaktır.

 

Ege Denizindeki yer yasakları

MADDE 5 – (1) Ege Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Muğla İli, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Lagününde (Harita-8-1),

b) Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N - 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N - 29° 06.075’) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-2),

c) Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde (36° 48.937' N-28° 28.698' E), (36° 48.720' N-28° 28.691' E), (36° 47.040' N-28° 24.399' E), (36° 47.264' N-28° 24.376' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinde, bu bölge içinde kalan alanda ikamet eden balıkçıların faaliyetleri için Muğla İl Müdürlüğü ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığı arasında belirlenen esaslar dâhilinde tanınan istisnalar hariç olmak üzere (Harita-8-3),

ç) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Yalancı Boğazın her iki tarafında; (36° 48.817'N - 28° 18.294'E),(36° 48.994'N - 28° 18.849' E), (36° 49.173'N - 28° 18.060’E 36° 49.304'N- 28° 18.768’E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-8-4),

d) Hisarönü Körfezinde;

1) (36°46.087' N- 28°06.104' E), (36°46.243' N - 28°06.753' E), (36°46.507' N - 28°06.789' E), (36°46.450' N - 28°07.361' E ), (36°45.072' N - 28°07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-9-1),

2) (36°46.361' N - 28°02.223'  E) ile (36°46.366' N- 28°02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-2)

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-3),

4) Kargı Koyunda, (36°42.114' N - 27°41.155' E) ile (36°41.824' N- 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-9-4),

e) Gökova Körfezinde;

1) Bördübet Limanında; (36° 49.810' N - 28° 02.293' E) ile (36° 48.045' N - 28° 02.552 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-1),

2) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-10-2),

3) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933' N -28° 11.815'  E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912' N -28° 10.805' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),

4) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943'N - 28° 13.242'E) ile (37° 00.153'N - 28° 14.761'E) koordinat noktasını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda Harita-10-4),

5) Akyaka’da;  (37° 03.041'N - 28° 18.600'E) ile (37° 01.461'N - 28° 18.598'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda Harita-10-5),

6) Akbük Limanında; (37° 01.431'N - 28° 06.863'E) ile (37° 02.108'N - 28° 06.915'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-10-6),

f) Muğla İli, Bodrum Yarımadasında; Kızılyar Burnu (37° 09.508' N - 27°19.358' E) ile Gemitaşı (37° 09.088' N - 27°15.709' E), Büyük Kiremit Adası (37° 05.169' N - 27°12.834'E), Çavuşadası (37° 02.981' N - 27°12.228' E) ve Karabakla Burnunu (37° 02.387' N - 27° 13.812' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-11-1),

g) Muğla ili, Akbük Körfezinde; Gevrek Adası (Prasa Adası) (37°09.50' N - 27°23.66' E) ile Değirmen Koyu (37°15.80' N - 27°27.50' E) arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında kalan alanda, barınmak amacıyla giriş ve çıkışlar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme ağları ile (Harita-11-2),

ğ) Aydın İli, Dilek Geçidinde; Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sahilinde bulunan Zeytin Burnu (37° 41.256' N - 27° 03.930' E) ile Tavşan Adası (37° 39.057' N - 27° 00.058' E) arasında kalan alanda, sahilden itibaren 200 m.’lik mesafe içinde (Harita-11-3),

h) Kuşadası Körfezinde;  Güvercinada (37° 51.835'N - 27° 14.789' E)  ile Setur Marina Mendireğinin (37° 52.382' N - 27° 15.659' E)  güney doğusunda kalan alanda (Harita-11-4),

ı) İzmir İli, Seferihisar İlçesi Sığacık Koyunda; Dalyan Burnu (38° 11.953' N -26° 46.566'E) ile Minaretaşı (38° 12.182'N- 26° 46.738'E) arasında çekilen hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-12-1),

i) İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Fener Burnu (38°19.437' N - 26°17.015' E) ile karşısındaki (38°19.706' N - 26° 17.752' E) koordinatlarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-12-2),

j) İzmir İli, Karaburun Yarımadası Mordoğan Beldesinde; Ardıç Burnu (38° 31.887’ N - 26° 37.478' E) ile (38° 31.903' N - 26° 37.689' E), (38° 31.347' N - 26° 37.689' E) koordinat noktalarını Ege Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonuna (38° 31.347' N - 26° 37.481'E) birleştiren alanda (Harita-12-3),

k) İzmir Körfezi’nde, Uzunada Deniz Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı Uzunada’nın kıyısından itibaren 500 metrelik mesafe içinde (Harita-12-4),

l) İzmir Limanında; balıkçı gemilerinin Bostanlı Balıkçı Barınağına giriş ve çıkışları serbest olmak üzere, Bostanlı Sazburnu (38°27.55' N-027°05.40' E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38°24.35' N-027°04.30' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-12-5),

m) Karasularımızın İzmir İli sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Kapan Burnu (38° 32.689’N - 26° 48.880’E) ile güneyde Çilazmak Burnu (38° 27.060’N – 26° 54.277’E) arasında kalan sahil şeridinde, 10 metreden daha sığ sularda pinter ile (Harita-12-6),

n) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu(38°31.94'N-26°37.51'E) ile Eskifener Burnu (38°40.26' N-26°44.98' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile (Harita-13),

o) İzmir İli, Foça İlçesinde (38° 39.942' N- 26° 44.114' E), (38° 39.099' N-26° 43.045' E), (38° 37.517' N-26° 43.100' E), (38° 36.536' N-26° 44.311' E), (38° 36.570' N-26° 46.464' E), (38° 36.876' N-26° 47.162' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan Amfibi Görev Grup Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinde (Harita-14-1),

ö) İzmir İli, Foça İlçesinde; Arslan Burnu (38° 44.602'N - 26°44.435'E) ile (38°44.533'N - 26°40.883'E), (38° 39.616' N - 26°39.996' E) ve Deveboynu Burnunu (38° 39.326'N -26°43.370'E) birleştiren alan içerisinde uzatma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-14-2),

p) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait  (38° 49.047' N- 26° 54.703' E), (38° 49.137' N - 26° 54.445' E), (38° 49.705' N -  26° 54.767' E), (38° 49.518' N - 26° 55.307' E)  koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-14-3),

r) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294' N -  26° 40.371' E), (39° 33.224' N -  26° 41.533' E), (39° 33.488' N -  26° 42.310' E), (39° 33.358' N -  26° 42.359' E), (39° 33.024' N -  26° 41.581' E), (39° 33.103' N -  26° 40.312' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-15),

s) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-16);

su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Balıkesir İli, Ayvalık Limanında; Dalyan Boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini (39° 19.540' N - 26°38.428' E), (39° 19.138' N - 26°38.591' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, 15 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışında ağız açıklığı 7.2 mm’den büyük iğnelerle yapılacak avcılık hariç olmak üzere, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Harita-17) 

 

Marmara Denizindeki yer yasakları

MADDE 6 – (1) Marmara Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kompleksi Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 11.817' N-26° 25.343' E), (40° 09.422' N-26° 24.550' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda kıyıdan itibaren 200 metrelik mesafe içinde (Harita-18-1),

b) Çanakkale ili Biga ilçesinde; İÇDAŞ limanında (40° 24.688 N - 27° 02.317' E), (40° 23.909' N-27° 02.561' E) koordinat noktalarını birleştiren hat ile mendirek arasında kalan alanda (Harita-18-2),

c) Avustralya Denizaltısı (A-E 2) batığının bulunduğu (40° 32' 50" N - 27° 16' 00" E) koordinat noktasında (Harita-19-1),

ç) Balıkesir İlinde, Gönen Çayı ağzı (40° 19' 38"N - 27° 38' 00"E) ile Denizkent (40°18' 15"N - 27° 30' 45" E) arasında kalan alanda 3 mil içerisinde, 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında (Harita-19-2),

d) Balıkesir İlinde, Erdek İlçesi Çınar Limanı doğu burnu (40° 23.497' N - 27° 48.536' E), (40° 23.073' N - 27° 48.533' E) koordinat noktası, Seyitgazi Burnu (40° 23.091' N - 27° 48.121' E) Tavşanlı adası Burnu (40° 22.655' N - 27° 47.425' E), Zeytin adası güney burnu (40° 23.653' N - 27° 47.273' E) ve liman mendireğini (40° 23.710' N - 27° 47.275' E) birleştiren hat ile sahil şeridi arasında kalan alanda (Harita-19-3),

e) Bursa İlinde, İmralı adası etrafında; (40° 37' 00"N - 28° 27' 00" E), (40° 37' 00" N - 28° 37' 00" E), (40° 28' 00" N - 28° 37' 00" E), (40° 28' 00" N - 28° 27' 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-19-4),

f) Yalova İlinde; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (40° 39.502'N - 29° 14.877'E), (40° 39.969' N-29° 14.877' E), (40° 39.969' N - 29° 15.022' E), (40° 39.488' N - 29° 15.022' E) koordinat noktaları içinde kalan alanda (Harita-20-1),

g) Yalova İli, Altınova İlçesinde, Hersek Burnu (40°44.465' N - 29° 30.894' E) ile Kocaeli İli, Karamürsel İlçesinde, Büyükdere Burnu (40°41.682' N - 29°37.138' E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 500 metre mesafe içerisinde (Harita-20-2)

ğ) İzmit Körfezinde;

1) Dilburnu D/G İstasyon Komutanlığı Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 44.340' N – 29° 30.717' E), (40° 44.587' N – 29° 30.798' E), (40° 44.567' N – 29° 31.714' E), (40° 44.145' N – 29° 31.726' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-20-3),

2) Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (40° 42.509' N – 29° 42.455' E), (40° 42.764' N – 29° 42.448' E), (40° 42.902' N – 29° 42.880' E), (40° 42.880' N – 29° 43.838' E), (40° 42.727' N – 29° 43.831' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-20-4),

3) Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (40° 43.639' N -29° 47.946' E), (40° 43.327' N -29° 49.813' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 750 metrelik mesafe içinde (Harita-20-5)

4) Başiskele Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığı Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 43.017' N -29° 55.523' E), (40° 43.163' N -29° 55.427' E), (40° 43.470' N -29° 56.067' E), (40° 43.209' N -29° 56.225' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-20-6),

h) İstanbul İlinde; Caddebostan sahilindeki (40° 57.684' N - 29° 04.327' E)  koordinat noktası, Kınalıada’nın kuzeybatısındaki (40° 53.526' N - 29° 01.014' E)  koordinat noktası, Büyükada’nın kuzeyindeki (40° 49.931' N - 29° 07.368' E) koordinat noktası, Sedef Adasının doğu ucundaki  (40° 50.892' N - 29° 09.006' E) koordinat noktası ile Kartal sahilindeki (40° 54.078' N - 29° 09.456' E) koordinat noktasını birleştiren hattın içerisinde kalan alanda uzatma, çapari ve olta dışında her türlü istihsal vasıtasıyla (Harita-21),

ı) İstanbul Boğazında;

1) Umuryeri Kompleksi Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 09.676' N - 29° 04.368' E), (41° 08.513' N -29° 04.326' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde kıyıdan itibaren 200 metrelik mesafe içerisinde (Harita-22-1),

2) İstanbul Boğaz Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 10.467' N -29° 05.268' E) , (41° 10.468' N - 29° 05.209' E), (41° 10.642' N -29° 05.175' E), (41° 10.709' N - 29° 05.188' E), (41° 10.735' N -29° 05.221' E), (41° 10.761' N -29° 05.322' E), (41° 10.735' N -29° 05.336' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-22-2),

3) SAT Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 11.548' N -29° 07.136' E), (41° 11.190' N -29° 06.952' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-22-3),

i) İstanbul İli, Haliç içinde; Yeni Galata Köprüsünden (41° 01.312'N - 28° 54.476'E), (41° 01.084' N - 28° 54.309' E) itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 03.862'N - 28° 56.582' E), (41° 03.892' N - 28° 56.919' E) kadar olan alanda (Harita-23-1),

j) Ambarlı Limanında, (40° 58.380' N - 28° 42.619' E) ile (40° 57.445' N - 28° 40.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-23-2)

k) İstanbul İli, Silivri İlçesinde; TPAO Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 04.396' N-28° 11.445' E), (41° 03.010 'N -28°11.368' E), (41° 03.006' N -28° 12.042' E), (41° 04.330' N - 28° 12.135' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-3),

l) Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi’nde; Botaş Doğalgaz Terminali işletme sahası, Trakya Unı-Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra sistemlerinin bulunduğu; (40° 58' 00" N - 27° 58' 06" E), (40° 58' 00" N - 28° 00' 24" E), (41° 01' 50" N - 28° 00' 24" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-4),

m) Tekirdağ İli, Altınova açıklarında; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu  (40° 57.176' N-27° 29.517' E), (40° 56.484' N -27 30.751' E), (40° 56.274' N-27° 30.604'  E), (40° 56.935' N -27° 29.432' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-5),

n) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında trafik ayırım şeridinde,

 su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

Karadeniz’deki yer yasakları

MADDE 7- (1) Karadeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bulgaristan sınırındaki Mutludere’nin denize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nusret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58' 48" N-28° 01' 36" E) itibaren doğuya çizilen (90°) 12 millik hattın kuzeyinde (Harita-24-1),

b) İstanbul İlinde; Kelağra (Galere) Burnu (41° 14.149' N - 29° 15.348' E) ile Dalyan Burnu (Kilyos başı) (41° 15.491’N - 29° 02.319’E) arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, tarak ve hidrolik sistem ile (Harita-24-2),

c) İstanbul İlinde Riva Deresinin denize döküldüğü yerin batısında kalan SAS Grup Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 13.294' N - 29° 12.035' E), (41° 13.497' N - 29° 11.894' E), (41° 13.483' N - 29° 12.881' E), (41° 13.398' N - 29° 12.923' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-25),

ç) Düzce İli Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu, (41° 05' 78" N - 31° 11' 50" E), (41° 07' 50" N - 31° 11' 40" E), (41° 08' 58" N -31° 10' 20" E), (41° 08' 80" N - 31° 08' 60" E), (41° 08' 90" N - 31° 06' 70" E), (41° 10' 00" N - 31° 05' 00" E), (41° 11' 00" N -31° 06' 70" E), (41° 10' 90" N - 31° 08' 60" E), (41° 10' 40" N - 31° 11' 40" E), (41° 11' 05" N - 31° 13'80" E), (41° 09' 30" N - 31° 13' 50"E), (41°07' 50" N-31°14' 00" E), (41° 06' 10" N - 31° 14' 10"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-26),

d) Samsun İlinde; Canik Balıkçı Barınağı mendireği (41° 16.265'N- 36° 23.054'E) ile Tekkeköy Tersane Limanı mendireği (41° 15.095' N - 36° 28.507' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri, ETİ Bakır Tesisleri ve Cengiz Enerji Tesislerinin yer aldığı alanda (Harita-27),

e) Trabzon ili, Yomra İlçesinde Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünün bulunduğu bölgede (40° 58.119' N - 39° 50.497' E), (40° 58.424' N – 39 51.043' E), (40° 58.375' N - 39° 51.106' E), (40° 58.069' N - 39° 50.564' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-28-1),

f) Trabzon İli, Sürmene İlçesinde; balıkçı barınağı (40° 54.823' N - 40° 10.500' E) ile Kastel Deresi (40°54.764' N - 40°09.158' E) arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km’lik kısmında (Harita-28-2),

g) Rize İli, Çayeli Bakır İşletmelerine ait derin deniz deşarj boru hattının bulunduğu (41°04.947' N - 40°42.250' E), (41°04.900' N - 40°42.150' E), (41°06.000' N - 40°41.150' E), (41°06.000' N- 40°41.250' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-29),

su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

Diğer yer yasakları

MADDE 8 – (1) Denizlerimizdeki diğer yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde (MUĞLA; Dalyan, Ekincik, Dalaman, Fethiye-Çalış, ANTALYA; Patara, Demre, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, Gazipaşa, Demirtaş, Olympos-Çıralı, MERSİN; Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu deltası, ADANA; Akyatan, Yumurtalık, HATAY; Samandağ) I (a) grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 8 milden daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında il müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.

b) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 20/5/2016 tarihli Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

c) Akdeniz Fokunun yaşadıkları sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek yasaktır.

ç) Turmeos I ve Turcyos I denizaltı kablolarının geçtiği güzergâhlarda, kabloların 100 metre sağında ve solunda dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

d) 1 Nisan - 15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Av Vasıtaları ve Yöntemlerine İlişkin Yasaklar

 

Her türlü trol yasağı

MADDE 9 – (1) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Akdeniz’de;

a) Antalya İli, Side Beldesinde; Selimiye Feneri (36° 45.928' N - 31° 23.092' E) ile Gazipaşa İlçesi, Kesik Burnu (36° 09.964' N -32° 23.418' E) arasındaki karasularımızda (Harita-30-1),

b) Antalya İli, Finike İlçesinde; Finike Körfezinde (36° 16.398' N - 30° 09.097' E) koordinat noktası ile Akçaörgü Burnu (36° 16.221' N - 30° 22.094' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-30-2)

her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.

(3) Ege Denizinde;

a) Köyceğiz Limanında; Kızılburun (36° 47.205’N - 28° 32.445’E) ile Bozburun’u (36° 45.614’N - 28° 36.770’E) birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-31-1),

b) Yeşilova Körfezinde; Kızılada (36°39.035’N - 28° 02.426’E) ile karşısındaki Karaburun (36° 36.558’N - 28° 03.021’E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada (Harita-31-2),

c) Hisarönü Körfezinde; Dil (Lindos) Burnu (36° 45.557’N - 28° 00.727’E) ile karşısındaki Ağıl Burnunu (36° 41.638’N - 27° 58.698’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-31-3),

ç) Gökova Körfezinde;

1) Mersincik Burnu (36° 50.161’N-28° 00.111’E) ile Gerence Burnunu (36° 48.093’N - 27° 59.518’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-31-4),

2) Ören Burnu (37° 01.055’N - 27° 56.751’E) ile karşısındaki Teke Burnunu (36° 54.410’N - 28° 00.921’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-31-5),

d) Güllük Körfezinde; Kazıklı Limanı, Çam Limanı ve Asin Körfezinin içinde yer aldığı, Karaburun (37°18.243’N - 27° 25.926’E), Teke Burnu (37° 15.057’N - 27° 27.424’E), İncegöl Burnu (37° 13.827’N-27° 30.365’E),  İnce Burun (37° 11.662’ N - 27° 31.631’E) ve Saplıburun’u (37° 08.061’N - 27° 24.777’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, (Harita-32-1),

e) Dilek Geçidinde; Çatal Burnu (37° 38.471' N - 27° 04.759'E) ile Tekağaç Burnu (37° 21.340'N - 27° 11.643'E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-32-2),

f) Kuşadası Körfezinde; Sünger Burnu (38° 00.864'N - 27° 04.540'E) ile Yalancı Burnu (37° 51.650'N - 27°14.399'E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-32-3),

g) Sığacık Körfezinde; Gök Liman (38° 08.445'N - 26° 37.475'E) ile Killik Burnu (38° 09.829'N - 26° 46.515'E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-32-4),

ğ) Ildır Körfezinde; Çolak Burnu (38° 26.716'N - 26° 23.791'E) ile Çeşme Uçburnu (38°22.593'N-26°17.141'E) arasında çekilen hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-32-5),

h) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.947'N-26° 37.510'E) ile Deveboynunu (38° 39.070'N-26° 43.509'E) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-32-6),

ı) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051’N- 26° 51.066’E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063’N-26° 56.567’E) arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Harita-32-7),

i) Dikili Körfezinde; Madra Çayı (39° 09.981'N-26° 46.000'E) ile Adatepe (Killik) Burnu (39° 02.493' N - 26° 48.736'E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-32-8),

j) Edremit Körfezinde; Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781'N-26° 36.421'E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135’N- 26° 34.119’E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736’N -26° 32.441'E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722'N- 26° 34.653'E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399’N- 26° 36.589'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-32-9),

k) Babakale’yi (39° 28.772'N - 26° 04.013'E), Bozcaada Eskifener Burnu (39° 47.319' N - 26° 03.137' E), Bozcaada Batı Burnu (39° 50.259' N - 25° 57.754 'E), Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 09.801'N - 26° 00.554'E), Gökçeada Kaşkaval Burnu (40°14.479'N-25°56.556'E), Büyük Kemikli Burnu (40° 18.979'N - 26° 12.905'E) ve Boztepe Burnu (40° 37.140'N - 26° 04.403'E)  ile birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-33),

l) Babakale’den geçen (39° 28.772' N) enleminin kuzeyinde kalan karasularımızda, 20.00- 05.00 saatleri arasında,

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Karadeniz’de;

a) Zonguldak İlinde, Alacaağzı Burnu (41° 21.920' N - 31° 32.000' E) ile Bartın İli, Amasra İlçesi, Tekke Burnu (41° 43.485' N - 32° 19.258' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-34-1),

b) Sinop İlinde; İnceburun (42° 05.959’N - 34° 56.695’E) ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu (41° 41.040’N - 35° 25.193’E) arasında kalan karasularımızda, (Harita-34-2),

c) Ordu İli, Ünye İlçesinde; Taşkana Burnundan (41° 08.725’N - 37° 17.531’E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda (Harita-34-3),

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir. Mesafe yasağı içinde yer alan bölgelerdeki balıkçı barınaklarının kullanımı herhangi bir izine tabi değildir.

 

Dip trolüne ilişkin yasaklar

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddede belirtilen yerlerde Tebliğ dönemi boyunca, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

(2) Akdeniz'de;

a) Hatay İlinde; Suriye sınırı ile Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde (Harita-35-1),

b) Akıncı Burnu ile Adana ili Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 45.988' N - 35° 47.471' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-2),

c) Yumurtalık Balıkçı Barınağı ile Mersin ili Karaduvar Balıkçı Barınağı (36° 48.546' N - 34° 41.873' E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-35-3)

ç) Karaduvar balıkçı barınağı ile Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-4),

d) Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) ile İncekumburnu (36° 14.044' N - 33° 56.979' E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-35-5),

e) İncekumburnu ile Kızılliman Burnu (36° 04.243' N - 33° 04.708' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-6),

f) Kızılliman Burnu ile Antalya İli, Gazipaşa İlçesi Kesik Burnu (36° 09.964' N - 32° 23.418' E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde (Harita-35-7),

g) Kesik Burnu ile Ege Denizi sınırı arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-8),

ğ) Mersin İli Silifke ilçesi Dana Adasında, sahilinden itibaren 2 mil içerisinde (Harita-35-9),

dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(3) Ege Denizinde;

a) Muğla İlinde Fethiye Körfezinde 29° 00' E -28° 50' E boylamları arasında 2 mil içerisinde (Harita-36-1),

b) Fethiye Körfezinde (28° 50' E) boylamı ile Aydın İli, Dilek Geçidinde Tavşan Adası (37° 39.057’N - 27° 00.058’E) arasında1.5 mil içerisinde (Harita-36-2),

c) Dilek Geçidinde Tavşan Adası ile Zeytin Burnu (37° 41.256’N - 27° 03.930’E)  arasında 200 metrelik mesafe içerisinde (Harita-36-3),

ç) Zeytin Burnu ile İzmir Sığacık Teke Burnu (38° 06.356'N - 26° 35.620'E) arasında 1.5 mil içerisinde (Harita-36-4),

d) Sığacık Teke Burnu ile Çeşme Karaabdullah Burnu (38° 15.955'N - 26° 14.373'E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-36-5),

e) Çeşme Karaabdullah Burnu ile Edirne Boztepe Burnu (40° 37.140'N - 26° 04.403'E) arasında, 1.5 mil içerisinde (Harita-36-6),

f) Boztepe Burnu ile Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer arasında, 3 mil içerisinde (Harita-36-7),

g) Bozcaada’da; sahilinden itibaren 3 mil içerisinde (Harita-36-8),

ğ) Gökçeada’da; adanın kuzeyinde, Kömür Burnu (40° 09.524' N-25° 40.588 'E) ve Kaşkaval Burnu (40°14.479' N-25°56.556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde kalan alanda (Harita-36-9),

h) Güllük Körfezinde; Kızılyar Burnu (37° 09.508' N - 27°19.358' E) ile Tekağaç Burnu (37° 21.340' N - 27° 11.643' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda 1 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında (Harita-37),

dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

            (4) Karadeniz’de;

a) Bulgaristan sınırı ile Zonguldak İlinde, Alacaağzı Burnu (41° 21.920' N - 31° 32.000' E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-38-1),

b) Bartın İli, Amasra İlçesi, Tekke Burnu (41° 43.485' N - 32° 19.258' E) ile Kastamonu İli, Cide İlçesi Kerempe Burnu (42° 01.072' N - 33° 20.459' E) arasında 2 mil içerisinde (Harita-38-2),

c) Kerempe Burnu ile Sinop İnceburun (42° 05.959’N - 34° 56.695’E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-38-3),

ç) Samsun İli, Yakakent İlçesi, Çayağzı Burnu (41° 41.040’N - 35° 25.193’E) ile Ordu İli, Ünye İlçesi Taşkana Burnu (41° 08.725’N - 37° 17.531’E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-38-4),

dip trolü avcılığı yasaktır

(5) Ege ve Akdeniz’de kullanılacak dip trolü ağlarının torba ağ göz açıklığı baklava (rombik) gözlü ağlarda 44 mm’den, kare gözlü ağlarda 40 mm’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklıkları ise bu ölçülerin iki katından küçük olamaz.

(6) Karadeniz’de torba ağ göz açıklığı 40 mm’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 80 mm’den küçük olamaz.

(7) Karadeniz’de baklava (rombik) gözlü ağlarda torba ağ göz açıklığı, 1 Eylül 2020 tarihinden sonra 44 mm olarak uygulanacaktır.

(8) Dip trolü ağlarında torba göz açıklığından daha küçük gözlü ağ kullanılması, ağın torba kısmında muhafaza ve torba ağından başka ağ bulundurulması yasaktır.

(9) Dip trol ağlarının torba kısmında misina (tek kat-olta misinası) ağların kullanılması yasaktır.

(10) Asgari göz açıklığı ölçülerinden küçük dip trolü ağlarının gemilerde bulundurulması ve dip trolünün birden fazla gemiyle çekilmesi yasaktır.

(11) 1000 metreden derin sularda dip trolü ile avcılık yapılması yasaktır.

(12) Dip trolü ağları, trol avcılığının yasaklandığı yer ve zamanlarda gemilerde toplanmış olarak nakledilebilir. Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz. Kapıların asılı olduğu yerlerin (matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.

(13) Marmara Denizinden geçecek trol gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul il müdürlükleri tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Marmara Denizine girişlerinde ağların ve kapılarının mühürletilmesi zorunludur. Ağlar ambarda, kapılar ise güvertede veya ambarda bulundurulmalıdır.

(14) İstanbul Boğazından girecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemleri Rumeli Feneri’nde, Çanakkale Boğazından geçecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemleri ise Eceabat İskelesinde yapılacaktır.

(15) İlk hareket noktası Marmara Denizi etrafındaki yerleşim yerleri olan ve diğer karasularımıza trol avcılığı yapmak üzere gidecek trol gemileri, ağ ve kapılarını geminin ilk hareket edeceği yere en yakın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek mühürletmek zorundadır.

(16) Limanlar, balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerlerinde dip trolü avcılığının yasak olduğu tarihlerde mühürsüz olarak trol ağ ve kapıları bulundurulamaz.

(17) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki limanlar, balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerlerinde tebliğ dönemi boyunca, mühürsüz olarak trol ağ ve kapıları bulundurulamaz.

 

Ortasu trolüne ilişkin yasaklar

MADDE 11 – (1) Karadeniz’de her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerler ile Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de orta su trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Ortasu trolü, kullanımına izin verilen yer ve zamanlarda sadece çift gemi ile çekilebilir. Ortasu trolü ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

(3) Karadeniz’de ortasu trolünün 24 metreden daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ancak Karadeniz’de; 15 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında Samsun İli, Yakakent İlçesi, Çayağzı Burnu  (41° 41.040'N-35° 25.193'E)  ile Ordu İli, Ünye İlçesi Taşkana Burnu  (41° 08.725' N - 37° 17.531' E) (Harita-38-4) arasında ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı serbesttir.

(4) Ortasu trolü avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında dip trolü ağı, kapıları ile barbunya, tekir, kalkan, mezgit gibi dip balıkları bulundurulamaz.

 

Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar

MADDE 12 – (1) Akdeniz’de; Taşucu Körfezinde, Güvercinada (36° 14.706'N - 33° 48.420'E) ile İncekumburnu (36° 14.025'N - 33° 57.761'E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alan içinde gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Harita-39)

(2) Ege Denizinde;

a) Köyceğiz, İztuzu sahilinde; Akiye Burnu (36° 47.945'N - 28° 35.671'E) ile Bozburunu (36° 45.604'N- 28° 36.770'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-40-1),

b) Gökova Körfezinde; Ören Burnu (37° 01.055' N - 27° 56.751' E) ile karşısındaki Teke Burnunu (36° 54.410' N - 28° 00.921' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-40-2),

c) Güvercinlik Körfezinde; Sıralık Burnu (37° 07.712'N - 27° 32.282'E) ile karşısındaki Pina (Kimse) Burnunu (37° 09.149'N - 27° 33.023'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-40-3),

ç) Asin Körfezinde; İncegöl Burnu (37° 13.827'N - 27° 30.365'E) ile İnce Burun (37° 11.662'N - 27° 31.631'E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-40-4),

d) Kazıklı Limanında; Karaburun (37° 18.251'N - 27° 25.935'E) ile Teke Burnunu (37° 15.350'N - 27° 27.309'E) birleştiren hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-40-5),

e) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051'N- 26° 51.066'E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063'N - 26° 56.567'E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-40-6),

f) Saros Körfezinde; Kuşburnu (40° 30.647'N- 26° 38.193'E) ile karşısındaki (40° 38.295'N - 26° 38.193'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-40-7),

gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(3) Marmara denizinde;

a) Çanakkale Boğazında; Nara Burnu Feneri (40° 11.823'N - 26° 24.093'E) ile Akbaş Feneri (40° 13.276'N - 26° 25.491'E) ve Kepez Feneri (Kanlıdere) (40° 05.506'N - 26° 21.816'E) ile Soğandere (Karanfil Burnu) feneri (40° 06.429'N - 26° 19.716'E) arasında kalan alanda (Harita-41-1),

b) Gemlik Körfezinde; Sarıburun (40° 28.390' N - 29° 01. 182' E) ile Kurşunlu Balıkçı Barınağını (40° 21. 850' N - 29° 02.099' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-41-2)

c) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.430’N - 29° 30.912'E), Dil İskelesi Kaba Burnuna (40° 46.010’N - 29° 31.082'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-41-3),

ç) İstanbul Boğazında; Ahırkapı (41° 00’27"N - 28° 59’05"E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini ( 40° 59’05"N - 29° 00’52"E) birleştiren hat ile Yeniköy Vapur İskelesi (41° 07’01"N - 29° 04’18"E) ve Çubuklu Kozaltı Burnunu (41° 06.599’N - 29° 04.973’E) birleştiren hat arasında kalan alanda (Harita-41-4),

d) Büyükçekmece Koyunda (40° 59.391’N - 28°32.720’E) koordinat noktası ile karşısındaki Manda Burnunu (40° 58.590’N - 28°35.806’E) birleştiren hattın kuzeyindeki alanda (Harita-41-5),

gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır

(4) Karadeniz’de; Artvin İli, Hopa İlçesi, Kemalpaşa Bucağı, Sarp Köyü açıklarında (41°34’48"N - 41° 17’13"E) koordinat noktası ile (41° 30’42"N - 41° 32’12"E) koordinat noktasını birleştiren hattın Gürcistan sınırına kadar olan kısmında kalan karasularımızda gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Harita-42)

(5) Bu Tebliğin 22 inci maddesi ile gırgır ağı kullanımı için verilen izin hariç olmak üzere, Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır.

(6) Ağ derinliği 164 metreden (90 kulaç) daha fazla olan gırgır ağlarının kullanımı yasaktır. Ancak ton balığı türlerinin [mavi yüzgeçli orkinos, yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina)]  avcılığında kullanılan gırgır ağları bu kapsam dışındadır.

(7) Gırgır ağları ile avcılığın yapılabileceği derinlikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Karasularımızda; gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda avcılık yapılması yasaktır.

b) Akdeniz’de; Susanoğlu - Atakent (36° 24.971'N- 34° 05.458'E) ile Akıncı Burnu (36° 18.456'N- 35° 46.745'E) arasında kalan alanda, 11 metre derinlikten itibaren daha derin sularda; uzunluğu en fazla 3 boy (600 metre) ve ağ derinliği en fazla 33 metre (18 kulaç) olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir. (Harita-43) Bom direği bulunan gemiler bu istisnadan faydalanamaz.

(8) Gırgır ağı kullanan balıkçı gemileri için Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden ağlarının derinliğini gösterir, bir av sezonu geçerli olan, ek-3’de yer alan “Ağ Ölçüm Belgesi”nin alınması zorunludur.

(9) Alamana ağları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Alamana ağları ile 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

b) Gırgır ağlarının kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

c) Alamana ağlarının bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen alanda kullanımı yasaktır. 

ç) Asin Körfezinde; Orhanın Burnu (37° 14.030' N - 27° 33.388' E) ile karşısındaki PTT Kampı (37° 13.733' N - 27° 35.263' E), arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda alamana ağları ile avcılık yasaktır (Harita-44).

 (10) Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

Işıkla avcılığa ilişkin yasaklar

MADDE 13 – (1) Akdeniz’de; Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 48.200’E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda ışık ile avcılık yasaktır.(Harita-45)

(2) Ege Denizinde;

a) Güllük Körfezinde; Kapalı Burnu (37° 18.424’ N - 27° 24.797’ E) ile Kızılyar Burnunu (37° 09.566’ N - 27° 19.576’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-46-1),

b) Ildır Körfezinde; Çolak Burnu (38° 26.716'N - 26° 23.791' E) ile Çeşme Uçburnu (38° 22.593'N - 26° 17.141'E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-46-2),

c) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.955’N - 26° 37.525’E) ile Kapan Burnu (38° 32.689’N - 26° 48.880’E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda (Harita-46-3),

ç) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051’N - 26° 51.066’E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063’N - 26° 56.567’E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-46-4),

d) Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 22.781’N - 26° 36.421’E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135’N - 26° 34.119’E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736’ N -26° 32.441’E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722’N - 26° 34.653’E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399’N - 26° 36.589’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-46-5),

e) Babakale (39° 28.772'N - 26° 04.013'E) ile Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 22.781’N - 26° 36.421’E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde (Harita-46-6),

f) Babakaleyi (39° 28.772' N- 26° 04.013' E), Bozcaada Eskifener Burnu (39° 47.319’ N - 26° 03.137’ E), Bozcaada batı burnu (39° 50.259' N - 25° 57.754' E ), Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 09.801' N - 26° 00.554' E), Gökçeada Kaşkaval Burnu (40° 14.479' N - 25° 56.556' E), Büyük Kemikli Burnu (40° 18.979' N - 26° 12.905' E) ve Boztepe Burnu (40° 37.140' N -26° 04.403' E) ile birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-46-7),

 ışık ile avcılık yasaktır.

(3) Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 48.200’E) arasında kalan karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, ışık ile avcılık yasaktır.

(4) Karadeniz’de ışık ile avcılık yasaktır.

(5) Marmara Denizinde ışıkla avcılık, 15 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında, aşağıdaki esaslar kapsamında yapılabilir.

a) İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, İzmit Körfezinde; Yelkenkaya Burnu (40° 45.438' N - 29° 21.285' E)  ile Çatal Burnu (40° 42.173' N - 29° 22.878' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-47-1) ve Gemlik Körfezinde, Bozburun (40° 31.188' N - 28° 46.949' E) ile Zeytinbağı (40° 23.674' N - 28° 46.806' E) (Harita-47-2) noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda ışıkla avcılık yasaktır.

b) Işıkla avcılığa açık alanlarda 50 metreden daha sığ sularda ışıkla avcılık yasaktır. 

c) Işıkla avcılığa getirilen düzenlemelere aykırılık halinde, ışıkla avcılık "İzin Belgesi" iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

ç) Stokların korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması dikkate alınarak, Marmara Denizinde bu fıkra kapsamında ışıkla avcılığa verilen izin, Bakanlıkça tamamen veya kısmen kaldırılabilir.

(6) Marmara Denizinde ışıkla avcılığın yasak olduğu dönemde, diğer karasularımızda ışıkla avcılık yapmak üzere Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek gemiler için, geçiş güzergâhını beyan etmek şartıyla, geminin bulunduğu yere en yakın il veya ilçe müdürlüğünden ek-4’te yer alan “Işıkla Avcılık Geçiş İzin Belgesi"nin alınması ve gemilerin en geç 3 gün içerisinde geçiş yapmaları zorunludur.

(7) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri, sadece bir gemiyi ışık gemisi olarak kullanabilir. İzin belgelerinde belirtilen ışık gemisi dışında, başka bir gemiyi ışık gemisi olarak kullanamaz.

(8) Gırgır gemilerindeki hizmet botları, ışık teknesi olarak da kullanılabilir. Balıkçı gemisine ait hizmet botunun ışık teknesi olarak kullanılması durumunda, başka bir gemi ışık gemisi olarak kullanamaz.

(9) Işık teknelerinde personel bulundurulması ve iki ayrı takımın ışık tekneleri arasında en az 200 m. mesafe bulunması zorunludur.

 (10) Işıkla avcılık izni bulunmayan gemilerin, gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçı gemilerine destek amacıyla, 100 wattan daha fazla aydınlatma ile deniz yüzeyini aydınlatması yasaktır.

 (11) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

(12) Su ürünleri avcılığında 100 watta kadar olan aydınlatma gücünün kullanımı müsaadeye bağlı değildir. Işıkla avcılığa izin verilen alanlarda kullanılacak ışık takatı, ana tekne, yardımcı ve taşıyıcı tekneler dahil toplam 8000 wattı geçemez.

(13) Işık ile avcılıkta aydınlatma ancak su üstünde yapılır.

 (14) 30 metreden daha sığ sularda ve balık çiftliklerinin kafeslerine 300 metreden daha yakın mesafede ışık yakılması yasaktır.

(15) Gırgır ağları ile yapılan avcılıkta, etrafı çevrilmiş balıkların ağın ağzından kaçmasını önlemek için kısa süreli olarak yakılıp söndürülen, 12 veya 24 volt, 100 wattan küçük tek lamba ışık kaynağı olarak değerlendirilmez.

 

Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar

MADDE 14 – (1) Bütün karasularımızda ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.

(2) Marmara Denizinde; karides avcılığında kullanımına izin verilen manyat ile karides için getirilen düzenlemelere uymak şartıyla karides avcılığı yapılabilir.

(3) Algarnanın, Ege Denizi’nde ve Akdeniz’de tamamen; Karadeniz’de deniz salyangozu avcılığı, Marmara Denizinde ise karides avcılığı dışında kullanımı yasaktır.

(4) Trabzon İli, Of İlçesinde; Solaklı Deresi ile Sarp sınır kapısı arasındaki Solaklı, Baltacı (Of), İyidere, Büyükçay (Çayeli), Fırtına Deresi (Ardeşen), Çağlayan (Fındıklı), Kapisre (Arhavi) Hopa çayı ve Osmaniye Deresinin (Kemalpaşa) denize döküldükleri yerler merkez olmak üzere, derelerin sağındaki ve solundaki sahil kesiminde her iki yöne doğru birer km.’lik ve denize doğru 500 metrelik mesafeyi birleştiren alan içinde, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında her türlü sabit ağ kurulması ve su altı tüfeği ile avcılık yapılması yasaktır.

(5) Denize bırakılan uzatma ağlarının gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.

(6) Akdeniz’de, demir iskelet üzerine tel sarılmak suretiyle yapılan kafes kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

(7) Gırgır ağlarının kullanımının yasak olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip uzatma ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(8) Balıkçı gemilerinin sahip olduğu uzatma ağı uzunluğu 6000 metreyi geçemez.

(9) Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağların ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların kullanılması, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması yasaktır.

(10) Dolanan (drift-net) ağların su ürünleri avcılığında kullanılması ile gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması yasaktır.

 

Parakete ile avcılığa ilişkin yasaklar

MADDE 15 – (1) Denize bırakılan paraketelerin gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.  

(2) Parakete ile yapılan su ürünleri avcılığında, büyüklüğü (ağız açıklığı) 7.2 mm’den küçük iğnelerin kullanılması yasaktır.

(3) Kılıç avcılığında kullanılan paraketelerde büyüklüğü (ağız açıklığı) 2,8 cm’den küçük iğnelerin kullanılması yasaktır. 

(4) Parakete ile kalkan avcılığı yasaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türlere İlişkin Düzenlemeler

Avlanması yasak türler

MADDE 16 – (1) Çizelgede yer alan türlerin, içsular dahil bütün sularımızda avlanması, toplanması,  gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dışındadır. 

 

Türler

Latince adı

Türler

Latince adı

Deniz alası

Salmo coruhensis

Kırmızı yıldız

Asterina pancerii

Büyük camgöz

(Kum) köpek balığı

Carcharhinus plumbeus

Kırmızı mercan

Corallium rubrum

Siyah mercan

Gerardias avaglia

Güneşlenen
köpek balığı

Cetorhinus maximus

Deniz atı

Hippocampus hippocampus

Köpek balığı

Galeorhinus galeus

Minare

Cerithium vulgatum

Dikburun köpek

balığı

Lamna nasus

Şeytan minaresi

Gourmya yulgata

Deniz kulağı

Haliotis lamellosa

Mahmuzlu Camgöz

Squalusacanthias

Pina

Pinna nobilis

Deniz
kaplumbağaları

Caretta caretta

Mühreler

Lamellaridae

Chelonia mydas

Maya

Maia squinado

Dermachelys coricea

Fok

Monachus monachus

Trionyx triunguis

Yunus ve Balinalar

Catecea

Deniz çayırları

Posidonia oceanica

Ticari deniz
süngerleri

Spongia officinalis

Zostera nolti

Spongia agaricina

Mersin balıkları

Acipencer spp.

Hippospongia communis

Orfoz

Epinephelus marginatus

Yağlı balık

Garra rufa

Lagos

Epinephelus aeneus

Beni balığı

Cyprinion macrostamus

 

 

 

Boy ve ağırlık yasakları

MADDE 17 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır. 

  Tür

Latince Adı

Asgarî Boy
(cm)

Asgarî Ağırlık
 (kg)

Ahtapot

Octopus vulgaris

-

1

Akivides

Tapes decussatus

Tapes philippinarum

2.4

 

Akya

Lichiaamia

40

 

Bakalyaro (Berlam)

Merluccius merluccius

20

 

Barbunya

Mullus barbatus

13

 

Çipura

Sparus auratus

20

 

Deniz böceği

Palinurus vulgaris

25

 

Dil

Solea solea

20

 

Eşkina

Scia naumbra

25

 

Hamsi

Engraulis encrasicolus

9

 

İstakoz

Homarus gammarus

25

 

İstavrit
İstavrit (Karagöz İstavrit)

Trachurus trachurus
Trachurus mediterraneus

13

 

İstiridye

Ostrea edulis

6

 

Kalkan 

Psetta maxima

45

 

Karagöz

Diplodus vulgaris

18

 

Kefal (Amuderya kefali)

Mugil soiuy

35

 

Kefal (Diğer kefaller)

Mugil (Oedalechius) labeo
Chelon labrosus
Liza ramada
Liza saliens

20

 

Kefal (Has kefal)

Mugil cephalus

30

 

Kefal (Sarıkulak kefal)

Liza aurata

30

 

Kılıç

Xiphias gladius

125*

-

Kırlangıç

Chelidonichthys lucerna

18

 

Kırma (Kırmızı) mercan

Pagellus erythrinus

15

 

Kidonya

Venus verrucosa

3

 

Kolyoz

Scomber japonicus

18

 

Kum şirlanı (Tellina)

Donax trunculus

2.5

 

Levrek

Dicentrarchus labrax

25

 

Lipsöz

Scorpaena scrofa

15

 

Lüfer

Pomatomus saltatrix

18

 

Mavi yengeç

Callinectes sapidus

13

 

Mezgit

Merlangius merlangus

13

 

Midye (Beyaz kum midyesi)

Chamelea gallina

1.7

 

Minekop (Kötek, Karakulak)

Umbrina cirrosa

25

 

Nil barbunyası

Upeneus moluccensis

10

 

Palamut

Sarda sarda

25

 

Pisi

Pleuronectes spp.

20

 

Sardalya

Sardina pilchardus Sardinella aurita

11

 

Sargos

Diplodus sargos

21

 

Sarıağız (Halili,Muskar,Grenyüz)

Argyrosomus regius

25

 

Sarıkuyruk

Seriola dumerili

30

 

Sinagrit

Dentex dentex

35

 

Tekir

Mullus surmuletus

11

 

Mavi Yüzgeçli Ton (Orkinos)**

Thunnus thynnus

115*

30

Uskumru

Scomber scombrus

20

 

Yazılı orkinos

Euthynus alletteratus

45

 

 

* Çatal Boy

**Boy ve ağırlık için getirilen ölçülerden biri esas alınır.

 

 (2) Avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen türlerden; hamsi, sardalya ve istavritte ağırlıkça %15, diğer su ürünlerine ise ağırlıkça %5 oranında küçük boylara istisna tanınır. 8-30 kg arası veya 75-115 cm arasındaki mavi yüzgeçli orkinos balıkları için en fazla % 5 oranında istisna tanınır. İstisnaların tespiti orkinoslarda ürün âdeti, diğer türlerde kontrol edilen ürün miktarı üzerinden yapılır.

(3) Denizlerde yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızi (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri toplamının ağırlıkça % 5 oranına kadar olan kısmına müsaade edilir. Ancak algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’i oranında hedef dışı avlara müsaade edilir. Arızi olarak avlanan ürünün tek birey olması halinde bu limitler dikkate alınmaz.

(4) Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus) ve Pervane/ay balığının (Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.

 

Hamsi, sardalya ve istavrit avcılığı

MADDE 18 – (1) Hamsi ile ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

b) Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 15.00-09.00 saatleri arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. Bakanlık stok durumuna göre avlanma zamanlarında düzenleme yapabilir.

c) Bakanlık, stokların korunması ve avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile hamsi avcılığına; alan, avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, zaman ve nakliyesiyle ilgili yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilebilir.

(2) Dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına gönderilecekler hariç; hamsi, istavrit ve sardalya balıklarının naklinde kullanılacak kasaların dıştan dışa ölçülerinin en fazla (54cm x 9cm x 37cm)boyutunda ve 11 cm ayak boyunda; kutuların dıştan dışa ölçülerinin ise en fazla (59 cm x 13 cm x 39 cm) boyutunda olması zorunludur.

(3) Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem boyunca serbesttir.

 

Palamut-torik avcılığı

MADDE 19 – (1) Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.

(2)1 Ocak- 1 Nisan tarihleri arasında 45 cm.’den büyük palamut (torik) avcılığı yasaktır.

(3) Muğla İli, Gökova ve Güllük körfezlerinde; palamut ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

 

Kalkan, dil ve pisi avcılığı

MADDE 20 – (1) Kalkan avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yapılması ve kalkan ağlarının denizde bırakılması yasaktır.

b) Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm’den küçük olamaz.

c) Uzatma ağı ile kalkan avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden Ek-2’de yer alan "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

ç) Avlanan kalkan balıklarının Bakanlıkça belirlenen yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.

d) Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yasaktır.

e) Av yasağından önce avlanılarak il veya ilçe müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur.

(2) Dil ve pisi avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bütün karasularımızda, 15 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yasaktır.

 b) Dil ve pisi avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 80 mm’den küçük olamaz.

 

Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı

MADDE 21– (1) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile ilgili genel hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı Bakanlıktan izin almış, gırgır ağlarıyla avcılık yapan, Bakanlığın belirleyeceği yönteme göre tespit edilecek sayıdaki balıkçı gemisine, her gemiye verilen av kotası dâhilinde yapılır.

b) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri tarafından taşıma, destek ve yardımcı gemi olarak kullanılacak gemilerin her biri için Bakanlıktan izin alınması zorunludur. Bu izne ve bu izin kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

c) 25 Haziran-25 Mayıs tarihleri arasında orkinos avcılığı yasaktır.

ç) Avcılığın serbest olduğu dönemde, av kotasını dolduran gemilerin, başka avcılık faaliyetlerine yönelik izin almamışlarsa, en geç 72 saat içinde balıkçı barınaklarına çekilmesi ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur.

d) Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinin, başka ülkelerin kotaları kapsamındaki mavi yüzgeçli orkinos avlamak üzere, kiralanması suretiyle faaliyette bulunmaları yasaktır.

e) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına getirilen düzenlemelere uymayan balıkçı gemilerinin “İzin Belgesi”ne el konularak iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir.

f) Bu madde kapsamında av, taşıma, destek ve yardımcı gemi olarak izin almış gemilerin faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtların tutulması ve getirilen düzenlemelere uyulması zorunludur.

g) Seyir defterleri, her günün sonunda (gece yarısı),ürün avlanmamış olsa dahi her operasyon için doldurulur. Seyir defterinin doldurulma işlemi, karaya yanaşılacak olunması halinde limana varış öncesinde, denetim olması halinde ise denetim öncesinde gerçekleştirilir.

ğ) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmaksızın, mavi yüzgeçli orkinos ve mavi yüzgeçli orkinostan elde edilen ürünlerin (iç organlar ve yumurta hariç) gemilerde bulundurulması, gemiler tarafından çekilen kafeslerde taşınması ile satışı ve nakli yasaktır.

h) Bakanlıkça ilan edilen kotadan daha fazla avlanılan mavi yüzgeçli orkinos için Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) düzenlenmez. Kotadan fazla avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar canlı ise doğaya salınır, ölü olanlara ise el konulur.

ı) Tahsis edilen av kotası, ait olduğu yıl içindeki av sezonunda geçerlidir. Kotanın kullanılamayan miktarı bir sonraki yıla devredilemez.

i) Mavi yüzgeçli orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter ya da herhangi bir insansız hava aracı kullanımı yasaktır.

          (2) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile ilgili izin işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden taşıma, destek ve yardımcı gemileri için, yapacakları faaliyete yönelik olarak, geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden ek-2’de yer alan “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.

b) Bir gemi avcılık, taşıma, destek veya yardımcı gemisi izinlerinden sadece birini alabilir.

c)Taşıma, destek ve yardımcı gemisi izni alan gemilerde, taşıma kafesi ağı hariç istihsal vasıtası bulundurulamaz.

 (3) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına ilişkin Elektronik Orkinos Yakalama Dokümanı (eBCD), internet tabanlı elektronik yazılım sistemi üzerinden, Bakanlıkça yetkilendirilmiş gemi temsilcisi tarafından yapılır.

(4) Mavi yüzgeçli orkinos ilişkin çiftlik işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmayan mavi yüzgeçli orkinoslar, Bakanlıktan izinli orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) tesislerine stoklanmaz.

b) Mavi yüzgeçli orkinos avcılık iznine sahip olmayan, kotası bulunmayan veya yeterli kotaya sahip olmayan gemiler tarafından avlanan ya da gerçeğe aykırı olarak rapor edilerek kafeslere yerleştirilmiş mavi yüzgeçli orkinosların tespiti durumunda, bu balıklara el konularak doğaya salınır.

c) Bu madde ve bu madde kapsamında yapılan düzenlemelere uyulmaması halinde, canlı orkinosların kafeslere konulmasına, hasat, satış ve ihracatına izin verilmez.

 (5) Av, taşıma, destek ve yardımcı gemi sahip/donatanları; orkinos yetiştiricilik (besicilik) tesisi yetkilileri ve ihracatçı firmalar bu maddede belirtilen kurallar dışında, tarafı olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) ile bu kapsamda Bakanlık tarafından getirilen diğer düzenlemelere de uymak zorundadır.

 

Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı

MADDE 22 – (1) Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Gırgır ağları ve diğer avlanma araçları ile avcılığın serbest olduğu yer ve zamanda, bu avlanma araçları ile yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı serbesttir.

b) Karasularımızda gırgır ağları ile avcılığın yasak olduğu zamanda; Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) ile Ceyhan Nehrinin denizi döküldüğü yer (36° 34.101' N - 35° 33.385' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627' N - 27° 21.721' E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe dışında, gırgır ağları ile yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı dönem boyunca serbesttir (Harita-48).

c) Bu türleri (b) bendi kapsamında 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasındaki dönemde avlayacak balıkçı gemileri için ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması ve avlanan ürünlerin ek-5’te belirtilen yerlerden karaya çıkarılması zorunludur. İzin verilen dönemde, hedef türlerin dışındaki türlerin avcılığının yapılması durumunda, avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

 

 

Akya ve lambuka avcılığı

MADDE 23 – (1) 15 Nisan–15 Mayıs tarihleri arasında akya avcılığı yasaktır.

      (2) Muğla İli, Gökova ve Güllük körfezlerinde akya ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

(3) 1 Ocak - 14 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılığı yasaktır.

 

Kılıç avcılığı

MADDE 24 – (1) 15 Şubat - 15 Mart ve 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında kılıç balığının avlanması, gemide bulundurulması, başka bir gemiye aktarılması, sevkiyatı veya karaya çıkartılması yasaktır.

(2) Kılıç avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avlanma "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

 

Orfoz ve lagos avcılığı

MADDE 25 – (1) Orfoz ve lagos balıklarının avlanması, nakledilmesi, satışa sunulması yasaktır.

 

Karides avcılığı

MADDE 26 – (1) Marmara Denizi hariç, bütün karasularımızda, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında algarna ile karides istihsali yasaktır.

(2) Akdeniz’de;

a) Hatay İlinde; Suriye sınırı ile Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde (Harita-35-1),

b) Akıncı Burnu ile Adana ili Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 45.988' N - 35° 47.471' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-2),

c) Yumurtalık Balıkçı Barınağı ile Mersin İli Karaduvar Balıkçı Barınağı (36° 48.546' N - 34° 41.873' E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-35-3)

ç) Karaduvar balıkçı barınağı ile Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-4),

d) Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) ile İncekumburnu (36° 14.044' N - 33° 56.979' E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-35-5),

e) İncekumburnu ile Kızılliman Burnu (36° 04.243' N - 33° 04.708' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-6),

f) Kızılliman Burnu ile Antalya İli, Gazipaşa İlçesi Kesik Burnu (36° 09.964' N - 32° 23.418' E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde (Harita-35-7),

g) Kesik Burnu ile Ege Denizi sınırı arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-8),

ğ) Mersin İli Silifke ilçesi Dana Adasında, sahilden itibaren 2 mil içerisinde (Harita-35-9),

uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

(3) Akdeniz’de 15 Nisan - 15 Eylül, Ege Denizi’nde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

(4) Marmara Denizi’nde yapılacak karides avcılığına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, 15 Nisan - 31 Ağustos ve 1 - 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır. Ancak 15 Mayıs - 1 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları ile oluklu karides (P. kerathurus) avcılığı serbesttir.

b) Marmara Denizi’nde manyat  ile karides avcılığı İstanbul ve Çanakkale boğazları ile aşağıda belirtilen alanlarda yasaktır.

1) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını (40° 24.308'N- 26° 55.016'E), Şarköy İnceburun Fenerini ( 40° 33.526'N- 26° 59.945'E) birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-49-1),

2) Erdek İlhanköyü (40° 31.424' N - 27° 43.411 'E),  Ekinlik Adası (40° 32.990' N - 27° 28.314' E) ve Karabiga Karaburun Feneri (40° 28.206'N- 27° 15.954'E) ile birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-49-2),

3) Mara Burnunu (40° 24.109' N- 28° 20.724' E), Erdek Kapsül Burnu Feneri (40° 28.743' N- 28° 02.106' E) ile birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-49-3),

4) Gemlik Körfezinde; Sarıburun (40° 28.390' N - 29° 01. 182' E) ile Kurşunlu Balıkçı Barınağını (40° 21. 850' N - 29° 02.099' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-4),

5) Yelkenkaya Burnu (40° 45.438' N - 29° 21.285' E)  ile Çatal Burnunu (40° 42.173' N - 29° 22.878' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-5),

6) Barbaros’u (40° 54.468' N-27° 28.157' E), Marmara Ereğlisi Feneri (40° 58.255'N-27° 58.901'E), Büyükçekmece Değirmen Burnu Fenerini (40° 57.938'N-28° 37.333'E) İstanbul Maltepe (40° 55.122'N-29° 07.997'E) ile birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-49-6),

       c) Marmara Denizinde algarna ile karides avcılığı İstanbul ve Çanakkale boğazları ile aşağıda belirtilen alanlarda yasaktır.

1) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını (40° 24.308'N- 26° 55.016'E), Şarköy İnceburun Fenerini (40° 33.526'N- 26° 59.945'E) birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-50-1),

2) Erdek İlhanköyü (40° 31.424'N - 27° 43.411'E),  Ekinlik Adası (40° 32.990'N - 27° 28.314'E) ve Karabiga Karaburun Fenerini (40° 28.206'N- 27° 15.954'E) birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-50-2),

3) Mudanya Buruncu Burnu Feneri (40° 22.500'N - 28° 40.500'E)  ile Erdek Kapsül Burnu  (40° 28.743'N- 28° 02.106'E) Fenerine birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-50-3),

4) Yeşilköy (40° 57.583'N- 28° 48.883'E) ile Armutlu Bozburun Feneri  (40° 32.000' N - 28° 48.883'E) ve Mudanya Buruncu Burnu Fenerini  (40° 22.500'N - 28° 40.500'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-50-4),

5) Serbest alanlarda, 50 metreden daha sığ sularda.

ç) Manyat ve algarna ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur. İzin verilen hedef tür dışındaki türlerin avcılığının yapılması yasaktır. Aykırılık halinde avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

d) Avlanan ürünlerin il müdürlüklerince belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.

e) Karides avcılığı 05.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılır.

f) Kullanılacak algarnanın ağız yüksekliğinin en fazla 50 cm. ve tek torbalı olması, omuz ve torba kısmında ağ göz açıklığının en az 32 mm. ve torba boyunun en fazla 6 kulaç (11 m) olması zorunludur.

g) Bir balıkçı gemisi tarafından kullanılacak algarnaların sayısı ikiyi, toplam kiriş boyu ise 10 metreyi geçemez.                                             

ğ) Algarnada çelik halat kullanılması yasak olup, kullanılacak halatların çapı 16 mm.’den kalın olamaz

h) Manyatların torba ağ göz açıklığı 32 mm’den küçük olamaz.

Çift kabuklu yumuşakça avcılığı

MADDE 27 – (1) Beyaz kum midyesine ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, Karadeniz’de Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü (41° 08.874' N - 37° 10.112' E) yer ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda Beyaz kum midyesi avcılığı yasaktır.

b) Avcılığı açık alanlardan,

1) 1 Ekim 2016-15 Nisan 2018 tarihleri arasında;

-Bulgaristan sınırı ile Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29° 05.421' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-1),

- Kocaeli ili, Kandıra ilçesinde Kefken Adası Feneri (41° 13.017' N - 30° 15.076' E) ile Bartın ili, Kurucaşile ilçesinde Tosun Burnu (41° 52.000' N - 32° 52.271' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-2)

- Samsun İli, Yakakent İlçesinde; Çayağzı Burnu (41° 41.040' N - 35° 25.193' E) ile Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08.874' N - 37° 10.112' E)  arasında kalan karasularımızda (Harita-51-3)

 

2) 1 Ekim 2018-15 Nisan 2020 tarihleri arasında;

-Rumeli Karaburun ile Kefken Adası Feneri arasında kalan karasularımızda (Harita-52-1),

-Tosun Burnu ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu arasında kalan karasularımızda arasında kalan karasularımızda (Harita-52-2),

Beyaz kum midyesi avcılığında bulunulabilir.

c) Beyaz kum midyesi avcılığı, her av dönemi için Bakanlıkça belirlenen av kotası kapsamında yapılır. Belirlenen kotadan daha fazla miktarda beyaz kum midyesinin avlanması yasaktır. Av kotasının ilanı, uygulamasının takibi, kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

ç) Belirlenen av kotasının, avcılığın sona ereceği tarihten önce dolması halinde, avcılık Bakanlıkça durdurulur.

d) Beyaz kum midyesi avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

e) Beyaz kum midyesi avcılığında bulunacak balıkçı gemilerinde boy uzunluğuna bakılmaksızın, avcılık verilerini kaydetmek üzere seyir defteri tutulması zorunludur.

f) Avlanılan beyaz kum midyeleri, sadece il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılabilir.

g) Beyaz kum midyesi avcılığında kullanılan algarna ve dreçlerin;

1) Ağız açıklığı 80 cm'den, ağız derinliği 20 cm'den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 cm'den fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ağız açıklıkları 350 cm’den, boyları 300 cm’den fazla olamaz.

2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak çubuklar arasındaki mesafe 8.5 mm’den küçük olamaz.

ğ) 5 metreden daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.

h) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.

 

(2) Cardium türlerinin avcılığında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.

(3) Akivides ve kidonyanın;

a) Bütün karasularımızda, 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı yasaktır.

b) Saros Körfezinde; karasularımızın Çanakkale İli sınırları içerisinde (40° 19.095' N- 26° 13.256' E) ile (40° 33.439'N- 26° 44.845'E) koordinat noktaları arasında kalan kısmında akivides ve kidonya avcılığı yasaktır. (Harita-53)

c) Akivides avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm'den, kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 mm'den, küçük olamaz.

(4) Tarak ve istiridyenin 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

(5) Kara ve kıllı midyenin;

a) İstanbul Boğazında; Ahırkapı (41°00.448' N - 28° 59.174' E) ve Kadıköy İnci Burnu mendirek fenerini (40° 59.600' N - 29° 00.938' E) birleştiren hat ile Paşabahçe Fenerini (41° 06.982' N - 29° 05.388' E) ve Yeniköy Vapur İskelesini (41° 07.392' N - 29° 04.282' E) birleştiren hat arasında kalan alanda (Harita-54-1),

b) Çanakkale Boğazında, Nara Burnu Feneri (40° 11.823' N - 26° 24.093' E) ile Kepez Feneri (Kanlıdere) (40° 05.506' N - 26° 21.816' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-54-2),

c) İstanbul Boğazının serbest alanlarında ve diğer karasularımızda, 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında,

avcılığı yasaktır.

(6) Kum şırlanının (tellina);

a) Saros Körfezinde; karasularımızın Çanakkale İli sınırları içerisinde (40° 19.095' N- 26° 13.256' E) ile (40° 33.439' N- 26° 44.845' E) koordinat noktaları arasında kalan kısmında avcılığı yasaktır. (Harita-53)

b) Avcılığı yalnızca dalma ve toplama yöntemi ile yapılır.

c) 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı yasaktır.

ç) Avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 1.6 cm’den küçük olamaz.

(7) Yasağın başlamasından itibaren il müdürlüklerince stok tespiti yapılan beyaz kum midyesi, akivides, kidonya, istiridye ve kum şırlanının yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur. Bakanlık tarafından onaylanan arındırma merkezinde bulunan canlı çift kabuklu yumuşakçalar için bu süre Bakanlıkça belirlenir.

(8) Akivades ve kum şırlanı istihsalinde bulunacakların, istihsal edilecek ürünler için düzenlenecek belge taleplerini, istihsal sahasının bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine en az bir gün önce iletmesi zorunludur. İstihsal faaliyeti, gerek görülmesi halinde İl/ilçe Müdürlüklerinin nezaretinde yapılır.

(9) İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile bu Tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz.

(10) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.430’N - 29° 30.912'E), Dil İskelesi Kaba Burnuna (40° 46.010’N - 29° 31.082'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır. (Harita-41-3)

 (11) Karasularımızın Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi sınırları içerisinde kalan kısmında çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır.

 

Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı

MADDE 28 –(1) Deniz salyangozu avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Aşağıdaki alanlarda deniz salyangozu avcılığı her türlü av aracı ve yöntemi ile yasaktır.

1) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.609' N - 29° 30.962' E), Dil İskelesi Kababurnuna (40° 46.113' N - 29° 31.104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alan (Harita-55-1),

2) Karadeniz’de; İstanbul boğazı girişindeki Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29° 05.421' E) ile Anadolu Karaburun (41° 12.941' N - 29° 23.321' E) arasında kalan karasularımız (Harita-55-2),

3) Ege Denizi ve Akdeniz.

b) Belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda dalma yöntemi ile avcılığı serbesttir.

c) Algarna kullanılarak yapılacak deniz salyangozu avcılığıyla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Algarna ile deniz salyangozu avcılığı, (a) bendindeki alanlara ilave olarak Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında; avcılığa açık alanlarda ise 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında yasaktır.

2) Avcılıkta kullanılacak algarnaların ağız genişliği azami 3 m, ağız derinliği azami 40 cm, torba boyu azami 1 m ve torba ağ göz açıklığı 72 mm olmalıdır.

3) Algarna ile avcılık sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde yapılamaz.

4) Balıkçı gemilerinde birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz

ç) Deniz salyangozu avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması, avcılığının 05.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılması zorunludur.

d) Deniz salyangozu avcılığında bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.

e) Algarna ile avcılığının yasak olduğu dönemde dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığında bulunmak üzere izin almış olan balıkçı gemilerinde matafara bulunması halinde, bunların uçlarının geminin içine dönük olması zorunludur.

f) Algarna ile deniz salyangozu avcılığında, hedef tür dışındaki türlerin avcılığı yasaktır. Aykırılık halinde avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

(2) Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Avcılığın yapılabileceği alanlar;

1) Ege Denizi’nde, İzmir Körfezindeki Ardıç Burnu (38° 31.955’ N - 26° 37.525’ E) ile Kapan Burnu (38° 32.689’ N - 26° 48.880’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan karasularımız hariç olmak üzere; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Karaabdullah Burnu (38° 15,955' N - 26° 14,373' E) ile Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Eğribucak Burnu (39° 16,399’ N-26° 36,589’ E) arasında kalan karasularımız (Harita-56-1),

2) Akdeniz’de, Mersin İli Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 48.200’E) ile Seyhan Nehrinin denize döküldüğü yer (36° 43.458’N - 34° 54.420’E) arasında kalan karasularımız (Harita-56-2).

b) 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.

c) Deniz patlıcanı avcılığı yalnızca dalma yöntemi ile yapılır.

ç) Deniz patlıcanı avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için Balıkesir, İzmir veya Mersin il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek, ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

d) İzin almış balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında, su altı tüfeği ve deniz patlıcanı dışında su ürünleri bulundurulamaz.

 

Böcek, istakoz ve mavi yengeç avcılığı

MADDE 29 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalan dönem haricinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır. Ancak deniz kereviti (Nephrops norvegicus) türünün avcılığında zaman yasağı uygulanmaz.

(2) Gökçeada’nın kuzeyinde, Kömür Burnu (40° 09.524' N - 25° 40.588' E) ve Kaşkaval Burnu (40°14.479' N - 25°56.556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır. (Harita-36-9)

 (3) Karavida avcılığı 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında Antalya İli, Kaş İlçesi dahilindeki Kalkan - İnceburun (36° 13.525' N - 29° 24.860' E) ile Uluburun (36° 07.899' N - 29° 41.004' E) arasındaki karasularımızda yapılabilir. (Harita-57) Avlanan karavidalar için Kaş İlçe Müdürlüğünden ek- 6’da yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.

(4) 1 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında mavi yengeç avcılığı yasaktır. Ancak bu yasak dönemde, il müdürlüklerince belirlenecek tarihlerde, il müdürlüklerinden alınacak izin kapsamında dalyanlarda mavi yengeç avcılığı yapılabilir.

 

Ahtapot avcılığı

MADDE 30 – (1) 15 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında ahtapot avcılığı yasaktır.

(2) Tüp, nargile ve benzeri yapay hava kaynakları kullanılarak dalma yöntemi ile ahtapot avcılığı yasaktır.

 

Yosun ve sünger istihsali

MADDE 31 – (1) Yosun istihsali ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Caulerpa cinsi deniz yosunlarının toplanması, istihsali ve ticareti yasaktır.

b) Gracilaria spp. türü yosunların 1 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasaktır.

(2) Sünger istihsali dönem boyunca yasaktır.

 

Yem amaçlı su ürünleri

Madde 32 (1) Mamun, sulines ve madya gibi balık avcılığında yem amacı ile kullanılacak su ürünlerini toplayacaklarla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Kıyılardan balıkçı gemisi olmaksızın yem amacı ile kullanılacak su ürünlerini toplayacakların bu Tebliğin 46 ncı maddesi kapsamında gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi sahibi olması ve istihsal edilen ürünlere menşe belgesi düzenlenmesi ile ilgili hususlara uymaları zorunludur. 

b) Balık yemi için kullanılacak su ürünleri ile bu ürünlerin toplanacağı alanlar ve toplanma yöntemi il müdürlüklerince belirlenir. Belirlenen ürünler ile yerler dışındaki alanlardan ürün toplanması yasaktır. İl müdürlükleri günlük toplanacak miktar, yöntem ve zamana ilişkin hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dalyan ve Lagünlerle İlgili Düzenlemeler

Dalyan ve lagünlerde avcılık

MADDE 33 – (1) Lagün ve dalyan ağızlarının il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen zamanlarda açık tutulması zorunludur.

(2) Lagünlere ve dalyanların kuzuluklarına gelen yumurtalı kefallerin %10’unun il müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması mecburidir.

(3) Lagünlerin ve dalyan kuzulukların çit aralıkları dik konumda 3 cm’den az olamaz.

(4) Lagün ve dalyan ağızlarının açık olduğu tarihlerde ağızdan itibaren 1 mil, kapalı olduğu tarihlerde 500 m yarıçaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.

(5) Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, 1 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Köyceğiz Dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu Sahilinde, Akiye Burnu (36° 47.945’N - 28° 35.671’E) ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı (36° 46.320’N - 28° 37.070’E) (Harita-58)  koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan sahada su ürünleri istihsali yasaktır.

(7) Çökertme dalyanlarının 500 metrelik mesafesine 08.00-13.00 saatleri arasında uzatma ağları atılması yasaktır.

(8) Bakanlıktan izin almış mevcut çökertme/kaldırma ağları dışında yenilerinin kurulması yasaktır.

(9) Lagünlerde ışık ve zıpkın kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

(10) Daha önce izin verilerek faaliyetine devam eden mevcut ağ dalyanları dışında, yeni ağ dalyanlarının kurulması yasaktır. Bakanlık izni ile kurulmuş dalyanların şıra dalyanı olarak kullanılması ve işletilmesi yasaktır.

(11) Dalyanlar bu Tebliğ ile getirilen tür, boy ve zaman yasaklarına uymak zorundadırlar.

(12) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki dalyanların 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında ağlarının takılması ve faaliyette bulunması yasaktır.

 

ALTINCI BÖLÜM

İçsularla İlgili Düzenlemeler

Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular

MADDE 34 – (1) Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu listede yer alıp, ancak dönem içinde kiralaması yapılan istihsal sahalarında ticari avcılık yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir. Listede yer alan içsularda 44 üncü maddede belirtilen yerler hariç, zaman yasaklarına uymak şartı ile su bitkilerinin kesimi serbesttir.

 

İLİ

KAYNAK ADI

ADANA

Yedigöze, Çatalan, Sanibey barajları

ADIYAMAN

Azaplı, Gölbaşı, İnekli gölleri

AFYONKARAHİSAR

Akdeğirmen barajı. Eber, Karakuyu gölleri

AĞRI

Yazıcı barajı

AKSARAY

Mamasın, Bozkır  barajları.

AMASYA

Ataköy, Derinöz, Sarayözü, Uluköy,Yedikır barajları.                 

Borabay, Zinav gölleri.

ANKARA

Akyar, Bayındır (Kayaş), Çamlıdere, Çubuk I-II, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kalecik, Kavşakkaya barajları. Mogan gölü.

ANTALYA

Dim, Manavgat, Naras, Oymapınar barajları.

ARTVİN

Borçka, Deriner, Muratlı barajları.

Bilbilan, Kirazlı, Meşeli Karagöl gölleri.

AYDIN

Çine, İkizdere, Karacasu barajları. Azap gölü.

BALIKESİR

Çamköy, Ardıçtepe barajları

BAYBURT

Demirözü barajı

BİLECİK

Kızıldamlar, barajı

BİNGÖL

Gülpınar barajı. Birim, Çilli, Korlu (Roste) gölleri

BİTLİS

Nazik ve Nemrut gölleri

BOLU

Gölköy Barajı. Çubuk Gölü.

BURDUR

Bademli, Belkaya, Karamanlı, Kızılsu, Kozağacı, Onaç-II barajları

BURSA

Boğazköy, Çınarcık, Doğancı, Doğancı-II (Nilüfer), Gölbaşı, Hasanağa barajları.

ÇANAKKALE

Tayfur barajı

ÇANKIRI

Akhasan,Güldürcek, Koyunbaba barajları

ÇORUM

Çorum, Hatap ve Yenihayat barajları

DENİZLİ

Adıgüzel, Adıgüzel II, Akalan, Akbaş, Cindere ve Gökpınar barajları

DİYARBAKIR

Taşbasan barajı

DÜZCE

Akçakoca barajı.Efteni gölü

EDİRNE

Çakmak barajı

ELAZIĞ

Cip Barajı. Tatar HES, Beyhan HES, Pembelik HES, Seyrantepe HES

ERZİNCAN

Erzincan barajı

ERZURUM

Palandöken, Pazaryolu barajları.Aygır, Şah, Tortum gölleri

ESKİŞEHİR

Kaymaz, ve Musaözü barajları

GAZİANTEP

Tahtaköprü barajı.

GİRESUN

Aygır, Bağırsak, Karagöl, Sağrak gölleri.

GÜMÜŞHANE

Koruluk ve Köse barajları.

HAKKARİ

Dilimli barajı

ISPARTA

Yalvaç ve Sorgun barajları. Gölcük, Kovada gölleri

İSTANBUL

Alibeyköy, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı II, Ömerli ve Sazlıdere barajları.

İZMİR

Balçova, Çaltıkoru, Güzelhisar, Kavakdere, Kutlu Aktaş (Alaçatı), Tahtalı, Ürkmez,    Karareis, Ödemiş (Aktaş) ve Salman barajları

K. MARAŞ

Adatepe, Ayvalı, Berke ve Suçatı barajları

KARAMAN

Deliçay ve İbrala barajları

KARS

Bayburt Barajı.

KASTAMONU

Çatak, Germeçtepe ve Karaçomak barajları.

KAYSERİ

Akköy, GümüşörenKovalı barajları

KIRIKKALE

Kapulukaya, Sulakyurt barajları

KIRKLARELİ

Armağan ve Kırklareli barajları

KIRŞEHİR

Kültepe barajı

KİLİS

Seve Barajı.

KOCAELİ

Kirazdere (Yuvacık) Barajı

KONYA

Afşar, Altınapa, Bağbaşı, Bozkır, Derebucak, May ve Sille barajları.

 Akşehir, Karagöl (krater), Kozanlı gölleri

KÜTAHYA

Aslanapa-Kureyşler, Enne ve Söğüt barajları

MANİSA

Gördes, Güneşli barajları.Sülüklügöl

MERSİN

Alaköprü, Berdan ve Pamukluk barajları

MUĞLA

Akgedik, Derince, Geyik, Marmaris ve Mumcular barajları.

Sülüngür (Kuzuluk kısmı hariç), Bencik gölleri.

MUŞ

Arpayazı, Bulanık, Çobandağ, Doğdap,  Haçlı (Kazan), Köprücük ve Varto-Merkez gölleri

NEVŞEHİR

Doyduk ve Tatların barajları

NİĞDE

Akkaya,Altınhisar, Gebere, Gümüşler ve Murtaza barajları

RİZE

Cimilbaşköy gölü, Dipsizgöl, Koyungölü, Soğanlıgölü, Şefkargölleri, Kapılıgöller, Atmeydanıgölü, Karagöl, Çermeşgölü, Balıklıgöller, Kermikereçgölü, Derebaşıgölü, Öküzyatağıgölü, Denizgölü, Avusorgölü,  Kaçkargölü, Büyükgöl, Balıklıgöl, Öküzbağangölü, Yedigöller.                                             

SAKARYA

Sapanca, Acarlar ve Poyrazlar gölleri

SAMSUN

Çakmak Barajı.

SİNOP

Dodurga, Erfelek ve Saraydüzü barajları. Akgöl, Sarıkum gölleri

SİVAS

Özen, 4 Eylül, Nevruz, Şarkışla-Kanak barajları.

Gökpınar, Tödürge gölleri

ŞIRNAK

Çetintepe, Musatepe barajları

TEKİRDAĞ

Naipköy barajı

TOKAT

Ataköy barajı.

TRABZON

Atasu Barajı, Balıklıgöl, Binömer, Uzungöl gölleri.

UŞAK

Dikendere ve Küçükler barajları

VAN

Morgedik

YALOVA

Gökçe Barajı.

ZONGULDAK

Gülüç, Kozlu ve Kızılcapınar barajları.

 

 

Avlanmanın kısmen yasaklandığı içsular

MADDE 35 – (1)Avlanmanın kısmen yasaklandığı içsular aşağıda belirtilmiştir.

a) Aydın İlinde; Bafa Lagününün denizle bağlantısını sağlayan Menderes Nehri ile Menderes tahliye kanalının deniz ile Tuzburgazı-Akköy karayolu üzerindeki köprü arasında kalan sahada 1 Nisan - 15 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

b) Büyük Menderes Nehri, tahliye kanalı ve buralardan beslenen azmakların bütün bölümlerinde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması yasaktır.

c) Büyük Menderes Nehri Kafa Bölgesinde bulunan ve balıkçıların ikamet ettiği damlar ile bu alanlarda barınan balıkçı gemilerinde, yasak yer ve zamanlarda her türlü avlanma malzemesinin bulundurulması yasaktır. Yasaklara uymak şartıyla balıkçı gemilerinin bu alanlara giriş çıkış yapması serbesttir.

ç) Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde; Köyceğiz Gölünü Akdeniz’e bağlayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayağı yapılması, 1 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında ışıkların kanalı etkileyecek şekilde yakılması, 21.00 - 05.00 saatleri arasında her türlü teknenin gece seyir yapması, ilgili kuruluşlarca seferine izin verilen teknelerin ise 3 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.

d) Köyceğiz Gölü ve deltasında ağ ile kefal balığı avcılığı dönem boyunca yasaktır.

 

Sazangiller zaman yasakları

MADDE 36 – (1) Sazangillere ait zaman yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Muğla ve Osmaniye il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında, 

b) Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında,

c) Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop,  Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında,

ç) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Van il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında,

sazangillerin avcılığı yasaktır. (Harita-59)

(2) Bu maddede yer alan bölge sınıflamalarında, iki ya da daha fazla ili kapsayan durumlarda avlak sahası büyük olan ildeki yasak uygulanır.

(3) Bu Tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır.

Boy ve ağırlık yasakları

MADDE 37  – (1)  Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır. 

 

Tür

Latince Adı

Asgari Boy
(cm)

Asgari Ağırlık
(gr)

Alabalık

Salmo macrostigma
Salmo caspius
Salmo abanticus

25

 

Fırat turnası

Luciobarbus esocinus

50

 

İnci kefali  

Alburnus tarichi

18

 

Kadife

Tinca tinca

26

 

Karabalık

Clarias gariepinus

35

 

Karabalık

Capoeta trutta

22

 

Kerevit

Astacus leptodactylus

10

 

Kurbağa

Rana ridibunda

-

30

Maya

Luciobarbus xanthopterus

50

 

Sazan

Cyprinus carpio

40

 

Siraz

Capoeta tinca

20

 

Sudak

Sander lucioperca

26

 

Şabut

Barbus grypus

45

 

Tatlısu kefali

Leuciscus cephalus

20

 

Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

18

 

Turna

Esox lucius

40

 

Yayın

Silurus glanis

90

 

Yılan balığı

Anguilla anguilla

50

 

 

 

(2) Avlanabilir asgari boy ve ağırlıkları belirtilen türler için ağırlıkça % 5 oranında küçük boylara istisna tanınır. Bu istisnanın tespiti, kontrol edilen ürün miktarı üzerinden yapılır.

 

Yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı

MADDE 38–(1) Yayın balığının,

a) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde avcılığı yasaktır.

b) Uluabat Gölü ile bu göle bağlantılı sularda dönem boyunca avcılığı yasaktır.

(2) İnci Kefali avcılığı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a)Van gölü havzasında ve bulunduğu tüm içsularımızda 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avcılığı yasaktır.

b)Van Gölü ve mansaplarında uzatma ağları dışında av aracı kullanılamaz. Kullanılacak uzatma ağının ağ göz açıklığı 40 mm’den küçük olamaz.

c) Kullanılmasına izin verilenler dışındaki ağların Bakanlık il müdürlüğü bilgisi dışında Van Gölü havzasında bulundurulması, izin alınmadan ve izin şartlarında belirtilen şartlara uymadan taşınması yasaktır.

(3) Gümüş balığının (Atherina boyeri), Bakanlıktan izin alınması şartıyla, il müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, ığrıp ve manyat ağları ile avcılığı Tebliğ dönemi boyunca serbesttir. Ancak İl Müdürlüklerince ekolojik ortamın korunması amacıyla kısmi zaman yasakları getirilebilir.

 

Sudak, tatlısu levreği ve turna avcılığı

MADDE 39 – (1) Sudak ve tatlısu levreğinin;

a) 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında ve sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemde avcılığı yasaktır.

b) Parakete ile avcılıkta yem olarak canlı balık kullanılması yasaktır.

c) İl müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktaları dışında karaya çıkarılması yasaktır.

ç) Eğirdir Gölünde Tebliğ dönemi boyunca avcılığı yasaktır.

d) Beyşehir Gölünde dönem boyunca parakete ile avcılığı yasaktır.

e) İl veya ilçe müdürlüklerinden ek-6’da yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.

f) Menşe belgesi olmayan ürünlerin tesislerde işlenmesi ve ihraç edilmesi yasaktır.

(2) Turna balığının;

a) 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında avcılığı yasaktır.

b) Avcılığının yasak olduğu dönemde pinter ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

c) Işıklı ve Karamık göllerinde sazan av yasağı döneminde turna avcılığı da yasaktır.

 

Karabalık ve yılan balığı avcılığı

MADDE 40 – (1) Bütün içsularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında karabalık avcılığı yasaktır.

(2) Yılan balığı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılır. Yılan balığı kotasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

Alabalık avcılığı

MADDE 41 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde doğal alabalık avcılığı yasaktır.

a) Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, Tunceli ve Van il sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında, Aras ve Çoruh nehirleri ve kollarında,

b) Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eşen Çayının Kırkpınarlar ile Ören arasında kalan kısmında ve Köyceğiz İlçesi, Yuvarlak Çay’da,

c) Iğdır İli, Tuzluca İlçesinin; Karacaören ve Üçkayalar köyleri arasındaki 20 km’lik alan içerisinde kalan Ünlendi ve Hamurkesen çaylarında,

ç) Tunceli İli, Munzur ve Pülümür çaylarında,

d) Konya İli, İvriz ve Delimahmut çaylarında.

(2) Bu maddede belirtilen yerler dışında kalan tüm içsularda 1 Ekim – 28 Şubat tarihleri arasında doğal alabalığın avlanması yasaktır.

 

Kerevit avcılığı

MADDE 42 – (1) Bütün içsularda 1 Kasım-30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlaması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır. Ancak hastalık durumu takip edilerek, bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir veya yeni yasaklamalar getirilebilir.

(2) Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda kerevit avcılığı yasaktır.

(3) Her türlü yem kullanarak kerevit avcılığı yapmak yasaktır.

(4) Kerevit avcılığında erkek dişi ayrımı yaparak sadece bir cinsin avlanması yasaktır.

(5) Kerevitler sepetlerden çıkartılırken 10 cm’den küçük olanlar avlandıkları suya iade edilirler. Seçimi yapılmamış kerevitlerin livarlarda, havuzlarda, depolama yerlerinde, işleme tesislerinde bulundurulmaları yasaktır. Herhangi bir yerde bulundurulan kerevitlerin içinde sayısal olarak % 10 veya daha fazla oranda 10 cm’den küçük kerevit tespit edildiğinde, sağlıklı ise bir ayırıma tabi tutulmadan tamamı kerevitin avlandığı su kaynağına bırakılır. Hastalıklı veya ölü ise imha edilir.

(6) Kerevit istihsal edilen göllerimizde karaya çıkış yerleri il müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. İlan edilen yerler dışında karaya çıkış yasaktır.

(7) Avlanılan kerevitler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek-6’da yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur. Menşe belgesi alınmadan kerevitlerin nakli ve pazarlaması yapılamaz.

(8) Kaçak avlanmış canlı kerevitler öncelikle avlandığı su kaynağına iade edilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 34 üncü maddesinde öngörülen işlemler uygulanır.

(9) Kerevit av araç ve gereçlerinin bir sudan diğerlerine izinsiz olarak her ne suretle olursa olsun nakli ve dezenfekte edilmeden kullanılması yasaktır.

 

Kurbağa, salyangoz ve sülük avcılığı

MADDE 43 – (1) Kurbağa istihsaline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) İzleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlarda kurbağa istihsali yasaktır.

b) Kurbağa istihsali;

1) Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında.

2) Adana, Adıyaman, Aydın, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak ilinde 1 Mart-30 Nisan tarihleri arasında,

3) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kayseri, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Van illerinde 15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında,

4) Antalya ve Muğla illerinde Tebliğ dönemi boyunca,

 yasaktır (Harita-60).

          c) Niğde Bolkar Dağları, Karagöl ve Çiniligöl çevresinde Rana holtzi türü kurbağaların istihsali yasaktır.

ç) İzleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlardan istihsal edilen kurbağalar için menşe belgesi düzenlenmez.

 (2) Salyangozun 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında avlanması, toplanması yasaktır.

(3) Sülüğün 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında avlanması, toplanması yasaktır.

(4) Yasağın başlamasından itibaren il veya ilçe müdürlüklerince stok tespiti yapılan canlı kurbağa, canlı kara salyangozu ve canlı sülüklerin yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.

(5) İzleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlarda kurbağa ve salyangoz istihsali yasaktır.

(6) Kurbağa, salyangoz ve sülük istihsalde bulunacaklar,  46’ncı maddede belirtilen esaslar dâhilinde faaliyette bulunabilir.

 

Su bitkileri istihsali

MADDE 44 – (1) Kamış, saz ve benzeri su bitkilerinin kesimlerinin yasak olduğu zamanlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Eğirdir - Hoyran, Hotamış ve Beyşehir göllerinde 1 Nisan - 31 Temmuz,

b) Karamık, Eber ve Akşehir göllerinde 1 Nisan - 31 Ekim,

c) Van İli dahilindeki içsularda 1 Nisan - 15 Ağustos,

ç) Göksu Deltasında yer alan Akgöl, Fiyat, Sazlı göller ile Cırba Deresinde 1 Ocak - 30 Eylül,

d) Diğer içsularda 1 Mart - 31 Temmuz.

(2) Yasak zamanlar dışında su bitkileri kesiminin il müdürlüklerinin belirleyeceği şartlar çerçevesinde yapılması zorunludur.

(3) İçsularımızda su bitkilerinin yakılması, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda su bitkilerinin kesimleri ve yakılmaları yasaktır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Deniz ve İçsularla İlgili Diğer Hükümler

Nakil belgesi düzenlenmesi

MADDE 45-(1)Denizlerden ve içsulardan avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin, karaya çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali, soğuk hava deposu ve işleme tesisine naklinde ek- 8’de yer alan “Nakil Belgesi”nin alınması zorunludur.

(2) 50 kg ve daha az miktardaki su ürünleri için nakil belgesi aranmaz.

(3) Menşe Belgesi istenen ürünler için düzenlenen menşe belgesi nakil belgesi yerine geçer. Bu ürünler için ayrıca nakil belgesi düzenlenmesi gerekli değildir.

(4) Nakil belgesi il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, nakil belgesi düzenleme yetkisini, il/ilçe müdürlüklerinin yetkisi saklı kalmak şartıyla su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine verebilir.

(5) Nakil belgelerinin geçerlilik süresi, belge üzerinde belirtilen nakil saatinden başlamak üzere 24 saattir.

 

Özel Ürün Menşe Belgesi

MADDE - 46 (1) Kurbağa, sülük, kara salyangozu ve yem amaçlı su ürünleri istihsal edeceklerle ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurbağa, sülük, kara salyangozu ve yem amaçlı su ürünleri istihsal edeceklerin, istihsalde bulunacakları yerdeki il müdürlüğüne başvurarak, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi alması zorunludur.

b) Düzenlenen ruhsat tezkerelerinde istihsalde bulunulacak tür bilgisinin yer alması zorunludur. Bu belge ile başka illerde de istihsal faaliyetinde bulunulabilir.

c) Bu madde kapsamında istihsalde bulunan kişilerin, istihsal ettikleri ürünleri için ek-7’de yer alan “Özel Ürün Menşe Belgesi”ni düzenlemesi, düzenledikleri menşe belgelerini istihsalin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne ibraz ederek Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıt ettirmesi zorunludur.

          ç) SUBİS’e kaydı yapılan menşe belgeleri, il/ilçe müdürlüklerince “Kaydedilmiştir” notu düşülerek, onaylanıp mühürlenir. Onaylanan belgenin aslı ürün beraberinde, bir örneği ise onaylayan il/ilçe müdürlüğünde kalır.

          d) Onaylanmış menşe belgesi bulunmayan kurbağa, sülük, kara salyangozu ve yem amaçlı su ürünlerinin nakli yasaktır.

          e) Bu madde kapsamında istihsal edilen ürünlerin su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerine gitmesi halinde, tesisler gelen ürünler için menşe belgesindeki bilgileri esas alarak, SUBİS’ten satış bildirimi düzenlemek zorundadır.

 

Diğer genel hükümler

MADDE 47 – (1) Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak gemiye yazılması ve görülebilecek şekilde bulundurulması zorunludur.

 (2) Uzatma ağı, parekete gibi pasif avlanma araçlarında ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin yer alması zorunludur. Bu bilgi, şamandıra veya avlanma aracının görülebilir bir yerine takılacak bir plaka veya benzeri bir materyale silinmez ve okunacak şekilde yazılmak suretiyle belirtilir.

(3) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler yalnızca Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir. Ruhsat tezkerelerinde belli bir türe yönelik avcılık yapacağı belirtilenler, balıkçı gemisi olmaksızın, belirtilen türlere yönelik istihsal faaliyetinde bulunabilir.

(4) Bakanlıkça su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmemiş gemilerde, ticari amaçlı avcılıkta kullanımına izin verilen avlanma araçları bulundurulamaz.

(5) Ruhsat tezkeresi askıya alınmış olan balıkçı gemilerinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında getirilmiş düzenlemelere aykırılıklarının tespiti halinde,  idari yaptırımlar askıya alınma işlemi dikkate alınmaksızın uygulanır.

(6) Bakanlıkça yardımcı balıkçı gemisi olarak ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemileri avcılık faaliyetinde bulunamaz. Bu gemilerde bom direği, power – bloc, matafara, ırgat gibi avcılıkta kullanılacak hiçbir alet ve ekipman bulunamaz.

(7) Yardımcı balıkçı gemisi olarak ruhsat tezkeresi düzenlenmemiş gemiler balık naklinde kullanılamaz.

(8) Gerekçeleri Bakanlıkça uygun görülenler hariç olmak üzere, faaliyetlerinin izlenebilmesi ve kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla Bakanlıkça istenen gemi izleme ve kayıt cihazlarını bulundurmayan balıkçı gemilerine avcılık “İzin Belgesi” ve " Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Belgesi" düzenlenmez, ruhsat tezkerelerinin vize işlemleri yapılmaz.

(9) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 12 metre ve daha büyük boydaki balıkçı gemilerinin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 28 inci maddesi gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere ilişkin kayıtları için il müdürlüklerinden alacakları seyir defterini tutmaları ve istenilen şekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur. Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, daha küçük boydaki balıkçı gemileri için de seyir defteri tutma zorunluluğu getirilebilir.

(10) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, aşındırıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu benzeri maddeler ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

(11) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. Dalma yöntemi ile balık dışındaki su ürünleri istihsali yapacak olanların, 2/9/1997 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği kapsamında alınmış olan dalış belgesine sahip olmaları zorunludur.

(12) Dalma yöntemi ile yapılacak avcılıkta kullanılan kompresör, nargile donanımı gibi ekipmanlar ile dalış tüplerinin, dalma yöntemi ile avcılık yapmak üzere izin belgesi almamış olan balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır. İzin belgesi alan balıkçı gemilerinde ise sadece dalma yöntemi ile avcılık yaptıkları zamanlarda bulundurulabilir. Dalma yöntemiyle avcılığına izin verilen tür dışında başka türlerin avlanması durumunda izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

(13) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(14) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri, belgelenmeleri şartıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tabi değildir.

 (15) Yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 metrelik sahada, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

(16) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Kiralanmış alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

 (17) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması ya da deniz kazaları gibi çeşitli olaylar sonrası talep edilmesi halinde, yasak zaman ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına Bakanlıkça izin verilebilir. İzin verilen alanda, süresi belirtilmek suretiyle diğer balıkçılık faaliyetlerine sınırlama veya yasaklama getirilebilir.

(18) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin mülkiyetinde olan veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce işletilen bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok veya yasak vasıta ve usulleri kullanacak olanlar ile bu alanlarda her nevi üretim ve ıslah çalışmaları yapacak olanlar, bu faaliyetlere başlamadan önce Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.

(19) Ek-9’daki listede yer alan akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.

(20) Av yasağı döneminde avlanmış ürünlerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.

b) Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespitini yapan il/ilçe müdürlüğünden ihracat izni alınması zorunludur.

c)  Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya ilçe müdürlüğünden ek-6’da yer alan “Menşe Belgesi”nin alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.

ç) Menşe belgesi alınarak, avcılığın yasak olduğu yerlere sevk edilen su ürünleri için, satışın yapılacağı yerin il/ilçe müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur. Menşe belgeli bir ürünün birden fazla yere dağıtımı, ek-10’da yer alan “Dağıtım/Satış Belgesi” ile gerçekleştirilir.

(21) Bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde edilen ürünler için menşe/nakil belgesi düzenlenmez.

(22) Su ürünlerinin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için, damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.

 (23) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.

(24) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru balık toplanması yasaktır.

(25) Bakanlık görevlileri ile Bakanlıkça bilimsel amaçlı çalışmalar için görevlendirilenler, bir izine gerek kalmaksızın, balıkçı gemilerinde su ürünleri istihsaline ilişkin inceleme ve gözlemler yapmak amacı ile bulunabilir. Bu görevlilere gerekli kolaylığın sağlanması zorunludur.

 

Denizlerle ilgili diğer hükümler

MADDE 48 – (1) Trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur. Boyu 12 metreden küçük balıkçı gemilerinde su üstü radarı bulundurulması yasaktır.

(2) Marmara Denizinde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 20 Khz (dahil) ve daha aşağı olan sonarların kullanılması yasaktır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, Marmara Denizine girecek olan 20 Khz’den (dahil) küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il müdürlüklerine mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.

(3) Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının korunması amacıyla Marmara Denizinde I (a) grubu maden çıkarılması yasaktır.

(4) Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetler Bakanlıkça tespit edilir.  Başka ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yada karasularında avcılık yapacaklar Bakanlıktan izin almak zorundadır.

(5) Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak ilân edilmediği sürece, bu Tebliğ ile karasularımız için getirilen düzenlemeler, bu suların bitişiğindeki uluslararası sularda da aynı şekilde uygulanır.

(6) Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, kanunlarda belirtilen tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorundadırlar.

(7) Yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde diğer ülke karasularında avcılık yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması, istihsal edilen ürünlerin belirtilen esaslar doğrultusunda, izinlerinde gösterilen limanlardan çıkarılması zorunludur.

(8) Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişindeki mendireklerin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin, deniz ve içsulara bırakılması, tesis edilmesi Bakanlık iznine tâbidir.

(10) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde istihsal vasıtaları bulundurulamaz. Ancak yasak zaman ve yerlerden geçiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz.

(11) Birincil ve/veya ikincil av araçları trol veya gırgır olarak tanımlanmış balıkçı gemilerinin, bu av araçlarının her ikisinin karasularımızda kullanımının yasak olduğu dönemde, Bakanlık izni haricinde başka istihsal vasıtalarıyla avcılık yapması yasaktır.

(12) Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılan kuluçkahanelerin, denizden su alım sistemine su alım noktalarından itibaren 500 metre yarıçaplı mesafede, su ürünleri avcılığı yasaktır.

(13) Karides, deniz salyangozu ve midye avcılığı için özel avcılık izni almış gemiler hariç, 12 metrenin altındaki gemilerde vinç, çelik halat, bom direği bulundurulması yasaktır.

 

İçsularla ilgili diğer hükümler

MADDE 49 – (1) Balıkçı gemisine ihtiyaç duyulmadan istihsal yapılan sülük, kurbağa, kara salyangozu gibi türler hariç olmak üzere, içsularda kiralama yapılmaksızın ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır. Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri avcılığı yapılamaz.

(2) Teknik Şartnamelerinde yer verilmesi şartıyla, su ürünleri istihsal hakkı kiraya verilen alanlarda belge düzenlenmesi gereken asgari ağırlığa ilişkin farklı düzenlemeler yapılabilir.

(3) Kiralanmış alanlardaki istihsal hakkı, kiralayan müstecire aittir. Bu alanlarda müstecir tarafından İl Müdürlüğüne bildirilen ve ruhsat tezkeresi düzenlenen balıkçı gemileri ile avcılık faaliyetinde bulunulabilir.

(4) İçsularda trol ve gırgır ağları ile avcılık yapılamaz.

(5) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulamaz.

(6) Göletlerde yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Göletlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. Göletler sadece onaylanmış ve izin verilmiş projeler için kiraya verilebilir. Projeye dayalı olarak üretime açılan göletlerde yapılacak üretim ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

b) Projeye dayalı olarak kiraya verilen göletlerde yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı, su ürünleri ile ilgili zaman, boy ve tür bakımından getirilen düzenlemelere tabidir.

(7) Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı su ürünleri avcılığı için kiraya verilemez. Ancak ülke sınırını oluşturan akarsular ve göllerde Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde ticari amaçlı su ürünleri avcılığına istisnai olarak izin verilebilir. Bakanlıkça belirlenecek esaslar, bu Tebliğ ile getirilen genel düzenlemelerden farklı olarak zaman, tür, büyüklük, miktar ve kullanılacak istihsal vasıtaları açısından farklılıklar içerebilir.

(8) İçsularda kullanılacak ağların asgari vasıf ve şartları il müdürlüklerince belirlenir ve ilan edilir. Asgari vasıf ve şartları belirlenenlerin dışındaki ağların kullanılması yasaktır.

(9) Bakanlık izni olmadan içsularda, gümüş balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.

(10) Tüm içsularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı gemilerinin karaya çekilmesi zorunludur. Balıkçı gemilerinin karaya çekileceği yerler, gerektiğinde il müdürlüklerince de belirlenebilir.

(11) İçsularda balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinin, ruhsatlandırıldığı istihsal sahası dışında avcılık faaliyetinde bulunması yasaktır.

(12) Doğal göl, baraj gölü, gölet, depolama, akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç ve bitiş kısımlarına balık kayıplarının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler dışında, su ürünlerinin göçlerine, geçişlerine ve gelişimlerine mani olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.

(13) Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.

(14) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.

(15) İçsularda avlanmış olan balıkların Bakanlık izni haricinde canlı olarak taşınması ve nakledilmesi yasaktır.

(16) DSİ Genel Müdürlüğünce işletilen bütün istihsal yerlerinde etüt, inceleme ve araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen kurum personeli için, bu görevleri süresince Bakanlıktan ayrıca bir izin alınması zorunlu değildir.

 

 

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 50 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No:2012/65) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2020 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

HARİTALAR

Tebliğ içerisinde atıf yapılan haritalardan; alt numaralı olanlar, ana numarayı taşıyan Harita içinde yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1

AĞ GÖZÜ AÇIKLIĞI, İĞNE BÜYÜKLÜĞÜ VE SU

ÜRÜNLERİNİN BOY ÖLÇÜMLERİ

 

 

 

Ek – 2

 

İZİN BELGESİ

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

………………….İL  MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                                                                                 …../……/20…  

 

 

İzin Belge No.

 

 

 

 

 

 

(….......................…………..)

İZİN BELGESİ

 

BALIKÇI GEMİSİNİN ADI

 

RUHSAT KOD NUMARASI

 

FİLO KAYIT NUMARASI

 

GEMİ TELEFON/FAKS

 

İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

İZİN BİTİŞ TARİHİ

 

 

 

                                                                                                                            

ONAYLAYAN

(İmza-Mühür)

 

 

 

 AÇIKLAMALAR

Bu Belge;

-          Veriliş amacı dışında kullanılamaz.

-          İzin verilen tarihler arasında geçerlidir.

-          Bir yıldan daha uzun süreli verilemez.

-          Kaybedilmesi halinde düzenlendiği il müdürlüğü bilgilendirilir.

 

 Not: Bu belge Su Ürünleri Bilgi Sisteminden (SUBİS) çıkarılır.

 

 

 

 

 

 

Ek – 3

AĞ ÖLÇÜM BELGESİ

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                                                                                 …../……/20….  

 

Balıkçı Gemisinin Adı

 

Ruhsat Kod Numarası

 

ÖLÇÜMÜ YAPILAN AĞIN

Çeşidi

 

Derinliği (Kulaç) *

 

Boyu (Metre)**

 

Göz Açıklığı

 

 

 

DÜZENLEYEN KONTROL GÖREVLİLERİ

 

 

 

 

Adı Soyadı

Mühür /İmza

 

 

 

 

Adı Soyadı

Mühür /İmza

 

 

 

 

  

AÇIKLAMALAR

 1- Bu belge veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

 2- Ölçümü yapılan ağların boyutunda değişiklik yapılması durumunda yeni belge alınır.

 3- Bu belgenin kontroller sırasında istenmesi halinde gösterilmesi zorunludur.

 4- Bu belgenin bir örneği düzenleyen kontrol görevlisinde kalır.        

                                                                                                                                  

 *1 Kulaç1.82 m olarak alınır. Ağın ıslak olması halinde, % 10 istisna tanınır.

** Boy uzunluğu ölçümünde güçlük olması durumunda beyan esas alınabilir.

 

Ek- 4

IŞIKLA AVCILIK GEÇİŞ İZİN BELGESİ

 

 T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

……………….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

 

MARMARA DENİZİ’NDEN GEÇİŞ İZİN BELGESİ
(Diğer Denizlere Işıkla Avcılık Yapmak Üzere Geçecek Balıkçı Gemileri İçin)

 

 

Belge No:

………

 

BALIKÇI GEMİSİNİN

Adı ve Ruhsat Kod Numarası

 

 

Donatanı / Sahibi

 

 

İstihsalde Bulunacağı Bölge

 

 

Geçişin Başlama Tarihi

...…/…../20.... tarihinden itibaren üç gün içinde geçiş tamamlanacaktır.

Düzenleyen (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)

 

Onaylayan (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)

 

 

 

Onay Tarihi ve Mühür
…/…../20....

 

 

 

 

       

 

 

Ek-5

15 Nisan-31 Ağustos Tarihleri Arasındaki Dönemde Gırgır Ağları ile Avlanan

Yazılı Orkinos, Gobene (Tombik), Uzun Kanat Orkinos (Tulina)

Balıklarının Karaya Çıkarılacağı Yerler

 

 

İLİ

KARAYA ÇIKIŞ YERİ

MUĞLA

Bozburun Balıkçı Barınağı

Fethiye Balıkçı Barınağı

Marmaris Balıkçı Barınağı

ADANA

Karataş Balıkçı Barınağı

ANTALYA

Yeni Liman Balıkçı Barınağı

Gazipaşa Balıkçı Barınağı

Finike Balıkçı Barınağı

Kaş Balıkçı Barınağı

Alanya Balıkçı Barınağı

HATAY

Samandağ Balıkçı Barınağı

Işıklı Konacık Balıkçı Barınağı

MERSİN

Taşucu Limanı

Mersin Limanı

Aydıncık Balıkçı Barınağı

Karaduvar Balıkçı Barınağı

Bozyazı Yoğunduvar Balıkçı Barınağı

 

 

Ek- 6

MENŞE BELGESİ

 

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Belge No.

…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİ

 

Tarih

.…./…../20...

 

Avlayan Balıkçı

Gemisinin

Adı

 

Ruhsat Kod No.

 

İstihsal Yeri

 

İstihsal Tarihi

.…./…../20...

İstihsal Vasıtası

 

Ürünün Karaya Çıkarıldığı Yer

 

İstihsal Edilen Su Ürünlerinin

Miktarı

Adı

Kasa/Kutu

Kg

Adet

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Nakledilecek Adres

 

Nakil Saati

 

Nakledenin Adı

T.C. Kimlik Numarası

 

 

 

 

Nakil Vasıtasının Cinsi

 

Plakası

 

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin

Adı - Soyadı

 İmza - Mühür

 

 

 

 

 

                       

 

1-Belgenin aslı ürün beraberinde bulunur.

2-Bir örneği düzenleyen yetkilide kalır.

 

 

Ek-7

ÖZEL ÜRÜN MENŞE BELGESİ

(Kurbağa, Sülük, Kara Salyangozu, Yem Amaçlı Su Ürünleri)

 

                                                                       Tarih: …../.…/20...

  SUBİS Sistem No.*:

 

 

 

 

İSTİHSALİ YAPANIN

ÜRÜNÜ NAKLEDENİN

TC Kimlik No

 

 

Adı Soyadı

 

 

Telefon No

 

 

İSTİHSALİN YAPILDIĞI

NAKLİN YAPILACAĞI

İl / İlçe

 

İl / İlçe

 

Köy/Mahalle

 

 

Adres

 

Alan

 

Araç Plaka No

 

           

 

İSTİHSAL EDİLEN

ÜRÜNÜN ADI

 

Nakil Saati

 

Miktarı

……… Kg

…………Kasa/Kutu

       

 

Yukarıda bilgileri bulunan ürün tarafımdan istihsal edilmiş olup, belirtilen adrese nakledilecektir.

 

 

                                                            

 

                                                                                                            Adı Soyadı

                                                                                                               İmza

 

Kaydeden Görevlinin

 

Adı Soyadı     :

Görev Yeri      :

İmza-Mühür    :                      

 

 

 

*İl/İlçe müdürlüğünce SUBİS’e kayıt yapıldığında sistem tarafından verilen numara bu alana yazılır.

 

 

 Ek-8

NAKİL BELGESİ

                                                                      

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Belge No.

…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

SU ÜRÜNLERİ NAKİL BELGESİ

Tarih

.…./…../20...

 

 

Avlayan Balıkçı

Gemisinin

Adı

 

Ruhsat Kod No.

 

İstihsal Tarihi

.…./…../20...

Seyir Defteri No.

 

İstihsal Vasıtası

 

İstihsal Yeri

 

Ürünün Karaya Çıkarıldığı Yer

 

İstihsal Edilen Su Ürünlerinin

Miktarı

Adı

Kasa/Kutu

Kg

Adet

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Nakledilecek Adres

 

Nakil Saati

 

Onay Numaralı Tesis İse Adı/ Numarası

 

 

Nakledenin Adı

T.C. Kimlik Numarası

İrtibat Telefonu

 

 

 

Nakil Vasıtasının Cinsi

 

Plakası

 

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin

Adı - Soyadı

 İmza - Mühür

 

Nakledilecek Ürünün Çift Kabuklu Yumuşakça Olması Halinde

Üretim Bölgesinin Adı

Kodu

Üretim Alanının Adı

Numarası

Sınıfı

 

 

 

 

 

Ürünün Gönderileceği Yer

(  ) Arındırma Merkezi

(  ) Yatırım Alanı

(  ) Sevkiyat Merkezi

 

Arındırma Süresi ( ….. Gün)

 

 

   Değerlendirme Amacı

     Canlı (  )    İşleme (  )

                                         

 

1-Belgenin aslı ürün beraberinde bulunur. Nakil saatinden itibaren 24 saat geçerlidir.

2-Bir örneği düzenleyen yetkilide kalır.

3-Yetki devri yapılması halinde, başlık kısmında belgeyi düzenleyen su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birliği veya üst birliğin ismi yer alır.

 

Ek-9  

DENİZE VE AKARSU YÖNÜNE DOĞRU 500 METRE MESAFE

İÇERİSİNDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ YASAKLANDIĞI AKARSULAR

 

İL

İLÇE / BELDE

KAYNAK ADI 

ADANA

 Karataş

 Seyhan Irmağı, Karagöçer Kanalı,

 Tuzla, Akyatan, Hurma dalyanları boğazı.   

 Yumurtalık

 Çamlık, Yelkoma dalyanları boğazı.

 Karataş/Yumurtalık sınırı

 Ceyhan Irmağı.

ANTALYA

 

 Finike

 Akçay, Acısu (Karaçay) çayları.

 Aksu

 Aksu Çayı.

 Finike-Kumluca sınırı

Alakır Çayı.

 Alanya-Manavgat sınırı

 Alara Çayı.

Konyaltı

Boğaçayı.

 Alanya

Dimçayı.

Muratpaşa

 Düden Çayı.

 Kaş-Fethiye sınırı

 Eşen Çayı.

 Alanya

 Kargı Çayı.

 Gazipaşa-Anamur sınırı

KaledıranÇayı.

 Serik-Manavgat sınırı

 Köprü Çayı.

 Manavgat

 Manavgat Irmağı.

ARTVİN

 Arhavi

 KapistreDeresi,Kapisre Hopa Çayı.

 Hopa (Kemalpaşa)

 Osmaniye Deresi. 

BALIKESİR

 Ayvalık

 Marda Çayı.

 Bandırma

 Gönen Çayı.

 Burhaniye

 Havran Çayı, Karınca Deresi.

 Edremit

 Şahin, Zeytinli, Kızılkeçili dereleri. 

 Erdek

Kalem, Kanova, Toma, Karanlık, Dağlar, Eğridere, Manastır, Suyolları dereleri.

BARTIN

  Merkez

 Bartın Çayı.

ÇANAKKALE

 Merkez

 Sarıçay.

 Ayvacık

 Tuzla Çayı.

 Biga/Karabiga Beldesi

 KacabaşDeresi.

 Gelibolu

 Kavak Çayı.

 Kumkale Beldesi

 KaramenderesÇayı.

 Lapseki/Umurbey Beldesi

 UmurbeyÇayı.

EDİRNE

 Enez /Saroz Körfezi

 Meriç Nehri.

GİRESUN

 Merkez

 Baltama, Aksu, HarşitÇayı.

Bulancak

Pazarsuyu.

Yağlıdere

 Yağlıdere.

Tirebolu

 Çanakçı, Gelevere dereleri.

HATAY

 İskenderun

Sarıseki, Arsuz dereleri,

Mersin Çayı.

 Samandağ

 Asi Nehri.

 Dörtyol

 DeliçayDeresi.

 Erzin

 Burnaz, Sarısu dereleri.

MERSİN

 Mezitli

 Mezitli Deresi.

 Yenişehir

 Müftü (Efrenk) Deresi.

 Akdeniz

 DeliçayDeresi.

 Tarsus

 Berdan Çayı.

 Erdemli

 LamosÇayı.

 Silifke

 Göksu Irmağı.

 Bozyazı

 SiniçayDeresi.

 Anamur

 DragosÇayı.

İSTANBUL

 Beykoz

 Riva Deresi.

 Şile

 Ağva (Yeşilçay) Deresi.

İZMİR

 Merkez 

 Melez Çayı.

 Çeşme

 Ildırı Çayağzı, Alaçatı Azmağı.

 Foça-Menemen

 Gediz Nehri.

 Seferihisar

 Düzce Azmağı.

 Ürkmez-Karakoç Deresi Azmağı.

 Selçuk

 Küçük Menderes Akarsuyu.

 Urla

 BalıklıovaKocadereAzmağı.

 Aliağa

 Güzelhisar, Kunduz Çayları.

 Menderes

 Pamucak ve Gümüldür Çayları.

 Dikili

 BakırçayAkarsuyu.

KASTAMONU

 Cide

 Arap, Fakaz dereleri. Devrekani (Irmak), Aydos, Guble (Soğuksu) çayları.

 İnebolu

 İnebolu, Özlüce (Zarbana), Gemiciler

 (Evrenye),Kızıklara dereleri.

 Adıyaman, Manastır çayları.

 Abana

 Ezine Çayı.

 Bozkurt

 İlişi Çayı.

 Çatalzeytin

 Akçay Deresi, OrtasöküÇayı.

KIRKLARELİ

 Dereköy

 Bulanıkdere.

 Vize

Kazandere.

KOCAELİ

 Kandıra

 Kumcağız, Sarısu Seyrek dereleri. 

MUĞLA

 Dalaman

 Kapıkargın Lagününün denize bağlandığı alan.

 Köyceğiz

 Köyceğiz Gölünün denizle birleştiği dalyan

 kanalı.

 Milas

 Güllük Dalyanının denizle birleştiği alan.

 Fethiye

 Eşen Çayı.

 Ortaca

 Dalaman Çayı.

 Ula

Akçapınar (FerekAzmağı).

 Akyaka (Kadın) Azmağı.

ORDU

 

 Merkez

 Melet Nehri. 

 Fatsa

 Bolaman Nehri.

 Ünye

 Akçay Nehri.

RİZE

 Fındıklı

 Çağlayan, Arılı dereleri.

 Ardeşen

 Fırtına Deresi.

 Pazar

 Hemşin (Pazar) Deresi.

 Çayeli

 Büyükdere (Büyükçay).

 İyidere

 İyidere.

SAKARYA

 Karasu

 Sakarya Nehri.

SAMSUN

 Bafra

 Kızılırmak Nehri, Mülk, Karaboğaz, Liman

 gölleri deniz bağlantı kanalları.

 Canik

 Mertırmağı.

 Çarşamba

 Yeşilırmak, Abdal Irmağı,Uzungöl, 

 Deringöl, Aynalıgöl deniz bağlantı kanalları.

 Terme

 Terme, Akçay Dereleri.

 Ondokuzmayıs

 Uzungöl ve Ulugöl deniz bağlantı kanalları

 olan  Boğazağzı, Adayolu, Fener kanalları.

SİNOP  

 Merkez

 Karasu.

 Ayancık

 Ayancık Çayı.

 Gerze

 Kanlıdere, Çakıroğlu Deresi.

TEKİRDAĞ

 Merkez

 Karaevli, Kumbağ dereleri.

 Marmara Ereğlisi

 SultanköyDeresi.

TRABZON

 

 Merkez

 Değirmendere.

 Of

 Baltacı, Solaklı dereleri.

 Araklı

 Küçükdere, Karadere.

 Arsin

 Yanbolu Deresi.

 Yomra

 Özdil Deresi.

 Maçka-Merkez

 Maçka Deresi devamı, Değirmendere.

 Çarşıbaşı

 Çarşıbaşı Deresi.

 Vakfıkebir

 Fol Deresi.

 Şalpazarı

 AğasarDeresi.

 Akçaabat

 Sera, Kalanima dereleri.

 Sürmene

 Manahos, Kastel dereleri.

 Köprübaşı

 Köprübaşı Deresi.

ZONGULDAK

 Çaycuma/Filyos

 FilyosÇayı.

 Alaplı

 KavukkavlaDeresi, Alaplı Çayı.

 Kdz.Ereğli/Gülüç

 GülüçÇayı.

YALOVA

 Merkez

 Safran, Samanlı dereleri.

 Altınova

 Ayazma Deresi.

 Armutlu

 Armutlu Deresi.

 Kapaklı

 Kapaklı Deresi.

 Çınarcık

 Çınarcık Deresi.

 DÜZCE

 Akçakoca/Melenağzı Köyü

 Büyük Melen.

 

 

 

 

 

Ek-10  

DAĞITIM / SATIŞ BELGESİ

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No. :

 

MENŞE BELGESİ DÜZENLENMİŞ

SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIM / SATIŞ BELGESİ

Tarih

.…./…../20... 

Bu kısım beyan edilen menşe belgesindeki bilgilere göre doldurulur.

Avlayan Geminin Adı

 

Ruhsat Tezkeresi No.

  

 

SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİNİN

 

Numarası 

Düzenleme Tarihi

 

Düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğü

  

 

DAĞITIM / SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNÜN

Cinsi/Tür

Kasa/Kutu

Kg

Adet

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

 

5-

 

 

 

6-

 

 

 

7-

 

 

 

8-

 

 

 

9-

 

 

 

10-

 

 

 

Dağıtım / Satış Yapılacak Yerlerin Açık Adresi / İrtibat Telefon No.

 

 

 

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin

Adı- Soyadı, İmza, Mühür

 

 

 

 

               

- Bu belgenin aslı geçerli olup, suret veya fotokopisi düzenleyen kurumun onayı ile geçerlidir.

 

Ara