5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31433

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/11)

 

MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) İnceburun mevkiinde (36° 11.562' N - 29° 38.954' E) ile (36° 10.991' N - 29° 38.527' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-6-6),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Ölüdeniz mevkiinde (36° 32.609' N - 29° 6.661' E) ile (36° 32.276' N - 29° 7.54' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeybatısında kalan alanda (Harita-8-1),”

“3) (36° 47.043' N - 28° 4.908' E) ile (36° 46.105' N - 28° 5.963' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) İstanbul İli, Haliç içinde Yeni Galata Köprüsünden (41° 1.09' N - 28° 58.324' E), (41° 1.304' N - 28° 58.48' E) itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 3.861' N - 28° 56.897' E), (41° 3.887' N - 28° 56.629' E) kadar olan alanda (Harita-25-1),”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104' N – 38° 3.332' E), (40° 58.559' N – 38° 3.344' E), (40° 58.566' N – 38° 4.436' E), (40° 58.103' N – 38° 7.139' E), (40° 57.435' N – 38° 7.136' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-31-1),”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin sekizinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Muğla İli, Fethiye Körfezinde (36° 35.318' N - 28° 50.762' E), (36° 32.626' N - 29° 0.517' E) koordinatlarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan itibaren 2 mil içerisinde (Harita-43-2),”

“c) Alamana ağlarının bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen alanda kullanımı yasaktır.”

“ç) Asin körfezinde (37° 13.373' N - 27° 35.263' E) ile (37° 14.448' N - 27° 31.914' E) koordinatları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda alamana ağları ile avcılık yasaktır (Harita-47).”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kardak Kayalıklarının doğusu (37° 2' 59.93'' N - 27° 9' 39.17'' E), Topan Adasının güneyi (37° 0' 2.3'' N - 27° 11' 20.54'' E), Çatal Adanın kuzey burnu (37° 1' 19.31'' N - 27° 13' 19.16'' E) ile Çavuş Adasının kuzey burnunu (37° 3' 4.86'' N - 27° 12' 37.15'' E) birleştiren koordinat noktaları arasında kalan alanda 1 Aralık - 31 Ocak tarihleri arasında, (Harita-49-1),”

“e) Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781' N - 26° 36.421' E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135' N - 26° 34.119' E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736' N -26° 32.441' E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722' N - 26° 34.653' E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399' N - 26° 36.589' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-6),”

“f) Babakale (39° 28.772' N - 26° 04.013' E) ile Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781' N - 26° 36.421' E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde (Harita-49-7),”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “avcılıkta kullanılacak alet ve ekipmanlar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1 Haziran” ibaresi “15 Nisan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yılan balığı avcılığı;

1) Aydın İli Bafa Gölü, Edirne İli Gala Gölü, Hatay İli Gölbaşı Gölünde 1 Aralık - 1 Mart tarihleri arasında,

2) Diğer alanlarda 1 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında,

yasaktır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan “matafora” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu amaçlarla kullanıma yönelik uyarlanmış, modifiye edilmiş, donanım, alet ve ekipman” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-12 ve Harita-31 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2020

31221

 

 

 

 

 

 

Ara