Balıkçı Barınaklarına Destek

Balıkçı Barınaklarına Destek

22.02.2016 tarihli ve 2016/8451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yardımların Desteklenmesine İlişkin Karar"a dayanılarak hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yardımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"çerçevesinde; Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (c) bendinde belirtilen üst yapılar "kırsal ekonomik alt yapı" kapsamında değerlenmekte olup, bu tesislerin inşası için hibe verilmektedir.

 

Söz Konusu Üst Yapılar:

Barınak işletmecisinin zaruri ihtiyaçlarını giderebileceği alanları içeren işletme binası, tesisten faydalanan balıkçıların dinlenmeleri için kullanılacak balıkçı lokali, ürünün aktarımı süresince kullanılacak soğuk hava deposu ve buz üretim alanı, av kapasitesinin en az %10'unun satışını yapabilecek kapasiteye sahip balıkhane veya balık satış yeri, kasa yıkama yeri ve deposu, ağ tamir yeri ve deposu, balıkçı gemisi tamir yeri, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ilk yardım imkânı ve yangın söndürme sistemi ile Bakanlık faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılacak balıkçılık idari binasıdır.

Ara