BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/38)

BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2021/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/38)

BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/38)

30 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31705

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/38)

 

MADDE 1 – 27/6/2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20)’in 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Destekleme kapsamında avlanacak balon balıkları bütün veya kuyruk olarak karaya çıkartılır ve karadaki bertaraf işlemleri sadece il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Balon balığının türüne göre karaya çıkartma şekli, bütün veya kuyruk olarak belirlenebilir ve destekleme dönemi içerisinde Genel Müdürlük karaya çıkartılma yöntemi ile ilgili değişiklik yapabilir. Balon balıklarının karaya çıkartılma yöntemi Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir ve takip eden iş gününden itibaren balık alımları ilan edildiği şekilde yapılır.”

“(8) Balon balığı alımlarının kuyruk teslimi şeklinde yapıldığı durumda balıklar, etik kurallar çerçevesinde kafalarına tek seferde sertçe vurularak öldürülür, kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde koruyucu eldivenler kullanılarak insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılır. Balon balığının ilan edilen teslim noktalarından karaya çıkartılmak üzere sadece kuyruğu alınır, kuyruğu dışında kalan kısmı karın bölümünden yarılarak kıyıdan en az bir deniz mili mesafede denize atılır. Balon balıkları karınları yarılmadan, kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2021

31524

 

 

 

 

 

 

 

Ara