Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu

Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu

 
 
 
 
S.S Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) I. Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu Toplantısı  29.11.2017 Tarihinde Anemon Hotel’de gerçekleştirildi.
 
Toplantıya; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yard. Turgay Türkyılmaz, Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Ramazan Çelebi, Bilimsel Tavsiye Kurulu ve Bölge Birlikleri temsilcileri katılım sağladı.
Toplantının amacı: Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu çalışma prensiplerinin belirlenmesi, Sür-Koop ve akdemisyenler açısından Türkiye balıkçılığının sorunlarının ve bilimsel çalışma önceliklerinin saptanması ve Balıkçılık Bilimsel Tavsiye Kurulunun çalışma prensiplerinin tartışılması ve 2018 programının belirlenmesidir.
 
 
Toplantı; Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA’nın açılış konuşması ile başladı. Başkanımız açılış konuşmasında, Bilimsel Tavsiye Kurulu’nun Sür-Koop için öneminden ve güncel balıkçılık problemlerinden bahsetti ve asıl amacın balıkçılığa hizmet etmek olduğuna vurgu yaptı.
 
İkinci konuşmayı gerçekleştiren Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yard. Turgay Türkyılmaz; Sür-Koop’un gelişimi, nereden nereye geldiği ve akademik çalışmaların balıkçılık açısından öneminden bahsetti. Sn. Türkyılmaz, Sür-Koop’u böyle bir girişimde bulunduğu için tebrik etti.
 
Toplantı programı akademisyenlerin ve Sür-Koop temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti.
 
Prof. Dr. Vahdet Ünal SÜR-KOOP “Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulunun İşleyişi ve Rolü”,  Ayşegül Taşdemir  “Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’nin Yapısı, Çalışma Prensipleri, Sorunları ve Malezya-Kuala Lumpur’da Yapılan ICFO Genel Kurul Toplantısının Anlatılması”, Erdoğan Kartal WWF’in Hindistan-Yeni Delhi’de Gerçekleştirdiği Toplantı Hakkında Bilgilendirme” Prof. Dr. Hüseyin Özbilgin “Türkiye Balıkçılığının Sorunları ve Bilimsel Araştırmalarda Öncelikli Konular” Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval “Karadeniz’de Beyaz Kum Midyesi’nin (Chamelea Gallina L., 1758) Av Kapasitesi ve Yönetimi” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.
 
Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu:  Prof. Dr. Ali Cemal Gücü ( Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Deniz Bilimleri Enstitüsü), Prof. Dr. Gökhan Gökçe (Çukurova Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar (Ankara Üniversitesi-Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Hasan Musa Sarı (Ege Üniversitesi- Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Hüseyin Özbilgin (Mersin Üniversitesi- Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. MCengiz Deval (Akdeniz Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Saadet Karakulak (İstanbul Üniversitesi-Su Bilimleri Fakültesi), Prof. Dr. Vahdet Ünal (Ege Üniversitesi- Su Ürünleri Fakültesi), Doç. Dr.Yakup Erdem (Sinop Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu (Ege Üniversitesi- Su Ürünleri Fakültesi) şeklinde oluşturulmuştur.
 
Sür-Koop olarak Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulundan beklentilerimiz yüksek. Kurulun katkılarıyla Sür-Koop’un kararları, hizmetleri hatta sektörü algılayışı ve sorunlarla başa çıkma şeklinde değişimler, ilerlemeler olmasını umuyoruz.  En azından kotalar, dönem yasakları, üreme boyları, tür yasakları gibi konularda mevcut düzenlemeler veya getirilecek yeni düzenlemeler için bilimsel çalışmalara dayalı, daha bilinçli, daha güçlü bir tutum takınılacağı açık. Bu değişim, balıkçılıkta ortak  yönetim, birlikte hareket etme ve karar alma yaklaşımının gelişmesine yardımcı olacaktır.
 
Kurulun yılda 2-3 kez bir araya gelmesi ve gerek Sür-Koop’un gündemi gerekse kurul olarak kendisinin önemli gördüğü konularda toplantı gerçekleştirmesi, toplantı çıktılarıyla ilgili Sür-Koop’a rapor vermesi planlanmaktadır. Bilimsel Tavsiye Kurulu Yönergesi hazırlanması konusundaki çalışmalar hızla devam ediyor. “Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu”nun tüm balıkçılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Ara