ÇEKİCİ GEMİLERE MİLLİ GÖZLEMCİ TAHSİSİNE YÖNELİK DUYURU

ÇEKİCİ GEMİLERE MİLLİ GÖZLEMCİ TAHSİSİNE YÖNELİK DUYURU

İlgi;  a) Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 26. 02. 2020 tarih ve 67852565-730.01-E.610852 sayılı talimatı.

        b) Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Başvurusuna, Avcılığına, Taşımacılığına, Besiciliğine, İhracat Ve İthalatına İlişkin 2020 Yılı Uygulama Genelgesi (Genelge No:2020/1)

 

İlgi talimat ve genelge gereğince Sur-Koop tarafından taşıma gemilerine Milli Gözlemci görevlendirilmesi yapılacaktır. Taşıma gemilerine Sür-Koop tarafından "Milli Gözlemci tahsis edilecektir" belgesi verilebilmesi amacıyla Çekici Gemilerin bu taleplerini “Gemi adı, Sicil Numarası ve Kaptanın adı” ile yazılı olarak aşağıda verilmiş olan Sür-Koop e-mail adresi üzerinden kendi email adreslerini belirterek yapmaları gerekmektedir.

 

"Milli Gözlemci tahsis edilecektir" belgesi başvuru yapan gemilere verdikleri email adresine e-posta olarak gönderilecektir.

 

Milli Gözlemcinin fiilen tahsis edilebilmesi için Çekici Gemilerin Sür-Koop tarafından belge ekinde gönderilecek olan şartları yerine getirmiş olmaları şarttır.

 

İletişim:

[email protected]

Ara