Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi 2022 Yılı Başvuruları 31 Ocak 2022 Günü Başlayacak.

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi 2022 Yılı Başvuruları 31 Ocak 2022 Günü Başlayacak.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ 2022 YILI BAŞVURULARI 31 OCAK 2022 GÜNÜ BAŞLAYACAK"

 

SON BAŞVURU TARİHİ 25 MART 2022

 

Deniz ve iç sularımızda avcılık faaliyetinde bulunan av filosunun %90'dan fazlasını oluşturan 12 metre altındaki küçük ölçekli balıkçı gemilerine yönelik olarak hazırlanan destekleme Tebliği 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Balıkçılarımız 2022 yılı destekleme müracaatlarını 31 Ocak ve 25 Mart arasında gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine yapacaklardır.

Tüm il/ilçe müdürlüklerimizin meri mevzuat doğrultusunda destekleme başvurularına ilişkin iş ve işlemleri yapması gerekmektedir.

Ara