Daha önce belirtilmiş olduğu üzere; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından korona virüs salgınının (COVİD-19) pandemik bir salgın olarak ilan edildiği ve 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk korona virüs vakasının görüldüğü bildirilrek, 1163 Sayılı Kooperatifler ve 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu kapsamında kurulmuş ve faaliyet gösteren kooperatif, kooperatif birliğ ve Merkez Birliklerinin yapacağı Genel Kurul Toplantılarının Haziran Ayının sonuna ıslah amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Merkez Birliklerinin 2020 yılında yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantılarının Nisan Ayının sonuna gelecek şekilde planlanması ve söz konusu sürenin sonunda yukarıda zikredilen toplum sağlığı risklerinin sürdüğünün tespit edilmesi halinde mahallinde Valiliklerce, Merkez Birlikleri için ise Bakanlığımızca alınacak karar çerçevesinde Genel Kurul Toplantılarının uygun görülecek bir tarihte yapılması hususları bildirilmişti.

          Yapılan değişikle 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı yeni Koronavirüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ikinci maddesinin (d) bendi ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki; (e) bendi ile de 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki Genel Kurul Toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar ertelendiği, bu sürenin, Bakanlığımızca 3 aya kadar uzatılabileceği, ertelenen Genel Kurul Toplantılarının, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılabileceği, bunların mevcut organlarının görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk Genel Kurula kadar devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

          Bu nedenle, ilinizde faaliyet gösteren ve ilgili kanunlar kapsamında kurulmuş bulunan Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Bölge birlikleri 7244 sayılı Kanunda belirtildiği gibi Genel Kurul Toplantılarını yapmak üzere 31.07.2020 tarihine kadar çağrı ve ilana çıkmamaları, bu sürenin sonunda ise 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden Vilayetlerde kurulmuş olan Pandemi Kurulları ile kooedineli olarak Valiliklerce durumun değerlendirilerek Genel Kurul Toplntılarının yapılabileceği veya 3 aya kadar ertelenebileceği belirtilmiştir.

 

Ara