Genel Kurulların Ertelenmesi

Genel Kurulların Ertelenmesi

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün göndermiş olduğu yazıya göre;

Bilindiği üzere Resmi Gazetenin 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren 7244 saylı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci maddesinin (d) bendinde ‘’24/04/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.’’ ve (e) bendinde ‘’ 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 29/06/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.’’ denilerek, bu kooperatif, birlik ve merkez birliklerinin genel kurulları, 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiş, bu tarihten itibaren de 3 ay daha erteleme yetkisi Bakanlığımızca verilmiştir.

Bakanlık Makamının 16/07/2020 tarih ve 98096904-20-E.1882799 sayılı Olur’ları ile 1163, 1581, 5200 ve 5996 sayılı  Kanunlar kapsamında kurulmuş olan Kooperatif, Üretici ve Yetiştirici Merkez Birlikleri genel kurulları 31.07.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) daha ertelenmiştir.

 

Ara