Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği:


Konur Sk. No: 54/8 Kızılay, Bakanlıklar, Ankara, Türkiye

Tel:    0312 419 22 88 / 85

Faks: 0312 419 22 89


sur_koop@yahoo.com.tr

info@sur.coop

muhasebe@sur.coop

Sür-Koop Balık Satış Yeri:


Üniversiteler Mah. Toplum Cad. No:1 A Çankaya, Ankara

Tel: 0312 285 83 81 / 82


baliksatisyeri@sur.coop

   
Ara