Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği İlkelerimiz

Image

A- Ortak birliklerin ve kooperatiflerinin ürünlerini değerlendirecek tarımsal sanayi, tasnif-ambalaj, depolama tesislerini kurmak, taşıma araçlarını satın almak veya bunları kiralamak, bunlara ortak olmak.

B- Tarımsal üretim ve teknolojisini geliştirecek her türlü çalışmalarda bulunmak, araştırmalar yapmak, araştırma kuruluşları kurmak, konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak.

C- Ortak birliklerin, kooperatiflerinin ve bunların ortaklarının gereksinim duydukları üretimden pazarlamaya kadar her türlü girdiyi ve tüketim maddelerini iç ve dış pazarlardan sağlamak, bunların dağıtımı için her türlü organizasyonu kurmak.

D- Gerekli görülen yerlerde şubeler açmak.

E- İç ve Dış turizm ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

F- Yukarıdaki çalışmalarla ilgili ithalat ve İhracat faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili birimler oluşturmak.

G- Kooperatif çalışmalarını tanıtmak ve geliştirmek için yurt içi ve yurt dışı sergi ve fuarlara katılmak.

H- Uluslararası kooperatif kuruluşlarına üye olmak ve bunların çalışmalarına katılmak.

İ- Bünyesindeki Birlik Kooperatiflerinin personellerinin sağlık, sosyal ve mesleki ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarında bulunmak.

J- Hukuki, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak.

K- Yukarıda sayılan çalışmaların dışında kalan Kooperatif çalışma kapsamındaki diğer çalışmaları da yürütmek.

Ara