Kadın Balıkçı Komisyonu Kuruldu

Kadın Balıkçı Komisyonu Kuruldu

 

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) bünyesindeki Kadın Balıkçı Komisyonu Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 18 kadın balıkçının katılımıyla kuruldu.

Kadın Balıkçı Komisyonu’nun ilk toplantısı Ege, Akdeniz ve Marmara’dan 18 kadın balıkçının katılımıyla 20-21 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz ve Avcılık ve Kontrol Dairesi Başkanı Melih Er’in katıldığı toplantıda, geleneksel kıyı balıkçılığının ve bu alana emek veren kadın balıkçıların sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Balıkçılığın erkek mesleği olarak kabul görmesi, ülkemizde deniz ve içsularda balıkçılık yapan kadınların sayılarının, sosyal ve ekonomik sorunlarının da bilinmemesini beraberinde getiriyor. Ekonomik yaşamdaki cinsiyet eşitsizlikleri sadece kadının değil, tüm aile bireylerinin de yoksullaşmasına neden olan önemli etmelerden biri. Aile balıkçılığının temelini oluşturan kadın balıkçılar, yasa dışı ve aşırı avlanmanın neden olduğu habitat tahribatı ve biyoçeşitliliğin azalmasından da en çok etkilenen grup.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren, SÜR-KOOP Genel Başkanı Ramazan Özkaya; “Biz balıkçılıkta cinsiyet ayrımcılığını gidermek ve bu alana emek veren kadın balıkçıların ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. Kadın balıkçılar, eşlerinin ve SÜR-KOOP’un yanındaya da önünde olmalı. Bunun için kadın balıkçılar, öncelikli olarak kooperatiflere ortak olmalı. Kadın balıkçıların örgütlenme konusunda sorunlarına hep birlikte çözüm üretmek ve denizel biyoçeşitliliğin azalması, istilacı türlerdeki artış gibi nedenlerin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmekte destek olmaları için emek vereceklerini düşündüğümüz Kadın Balıkçı Komisyonunu kurduk. Bugün 18 kadın balıkçının katılımıyla gerçekleşen bu buluşmanın daha geniş katılımlı bölgesel ve ulusal toplantılara dönüşmesini istiyoruz.”

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay açılış konuşmasında; Kadın balıkçılarla yapılacak her çalışmanın, ailenin tüm bireylerine fayda sağlayacağını bildiğimiz için bu toplantıyı önemsiyoruz. Balıkçılıkta aşırı avlanma ve yavru balık avının engellenmesi öncelikli konularımızdan. Bu sorunu  kadın balıkçılarla aşacağımızı düşünüyoruz. Ükemizdeki en zor mesleklerden biri balıkçılık, tıpkı madencilik gibi. Bu kadar zor bir mesleğe emek veren kadın balıkçıların daha örgütlü hale gelmesi ve avcılığın yanı sıra üreticilikte de daha aktif hale gelmesi için SÜR-KOOP’a destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Boğazı’nda balıkçılık yapan Necla Köseoğlu Yazıcı;” Balıkçılık benim anne ve baba mesleğim. Beş yaşımdan beri teknedeyim. Evlenene kadar yani 1980 yılına kadar annem ve babamla ardından kayınpederimle balıkçılık yaptım. Şimdi yalnız yapıyorum ve bu meslek sayesinde iki çocuk okuttum. Bugün teknem motorlu ancak çok uzun süre İstanbul Boğazı’nda kürek çekerek balıkçılık yaptım. Özellikle son üç yıldır boğazda balık stoklarının azalması ve büyük ölçekli teknelerin aşırı avlanması gelirimin önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Bu konuda önlemler alınması ve balıkçılıkta kadınların varlığının daha görünür olmasının hem sektör hem de denizlerin korunması için önemli olduğuna inanıyorum. Bunu sağlamak için belki de ilk adım kadın balıkçı olarak üzerinde “gemi adamı” yerine “gemici” yazan bir belge taşımamdır. Bu Komisyonun, kadın balıkçılar için çok umut verici ve güç veren bir oluşum olduğuna inanıyorum.”

Dünyanın yaşadığı sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler, balıkçılık mesleğini kadın erkek balıkçı ayırmaksızın etkiliyor. Tüm bu değişimlerden balıkçılık mesleğini yaşatanları haberdar etmek ve çözüm yolları sunma gerekçesi ile SÜR-KOOP, GEF Küçük Destek Programının desteği ile Balıkçı Destek Projesini hayata geçirdi. Proje ile balıkçıların ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek üzere yapılan bir dizi çalışmanın bir bölümünü Kadın Balıkçılar Komisyonu oluşturuyor.

 

 

 

 

 

 

 

Ara