Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik Ve Gö

Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik Ve Gö

28 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32118

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARININ

USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/1/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kooperatiflerin genel kurul toplantılarında görevlendirilecek temsilcilere, mesai saatleri içerisinde (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar; mesai saatleri dışında ise (1200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar net olarak ödenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Ara