Kooperatifçilik Strateji Belgesi

Image

Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planını görüntülemek için tıklayın!

 

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

 

İÇİNDEKİLER TABLO VE GRAFİKLER LİSTESİ ii KISALTMALAR LİSTESİ iii 1. GİRİŞ 1 2. STRATEJİK ÇERÇEVE (VİZYON, GENEL AMAÇ VE HEDEFLER) 3 3. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KOOPERATİFÇİLİK 5 3.1. Dünya'da Kooperatifçilik 5 3.2. Kooperatifçilik Uygulamalarında Uluslararası Esaslar 11 3.3. Türkiye'de Kooperatifçilik 16 3.4. Dünya Uygulamalarına Göre Türkiye'nin Performansı 22 4. DURUM ANALİZİ 22 4.1. SWOT Analizi 22 4.2. Öncelikli Sorun Alanları 24 5. STRATEJİK YAKLAŞIM 35 5.1. Vizyon 35 5.2. Genel Amaç 35 5.3. Stratejik Hedefler 36 5.4. Eylem Planı 38 6. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME 49

Ara