Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Karar

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Karar

Resmi Gazetede yayınlanan 'Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Karar'a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221022-4.pdf

Ara