Mavi Yüzgeçli Orkinos Eğitimi

Mavi Yüzgeçli Orkinos Eğitimi

                İlgi; (a) Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 20. 03. 2019 tarih ve 67852565-730.99-E.933949 Sayılı talimatı

                        (b) Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 22. 03. 2019 tarih ve 67852565-730.99-E.956731 Sayılı talimat.

 

                İlgi talimatlar gereğince;  “ICCAT’ın Mavi Yüzgeçli Orkinos Uygulamaları” eğitimi 29 Nisan 2019 tarihinde 09:00– 14:00 saatleri arasında İstanbul İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü İstanbul Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

                Eğitime katılmak üzere Sür-Koop'a başvurarak belge almış gemi Kaptanları / Sorumluları ve Firma yetkililerinin katılımının sağlanmasını rica ederiz. Sertifikalar eğitim sonunda ilgililere dağıtılacaktır, bu maksatla eğitime katılacak yetkili kişilerin adlarının gemi isimleri ile birlikte Sür-Koop'a 26 Nisan 2019 akşamına kadar bildirilecektir.

                Başvuruda bulunan gemiler/ilgili şirketlere Eğitime Katılacaklarına dair belgeler talep üzerine temin edilecektir.

 

Ara