ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ (OMG) İSTİHDAMINA YÖNELİK DUYURU (2017)

ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ  (OMG) İSTİHDAMINA YÖNELİK DUYURU (2017)

 

       ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ  (OMG) İSTİHDAMINA YÖNELİK DUYURU

(2017)

 

 

    Uluslar arası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) bünyesinde uygulanacak “Gözlemci Programı” çerçevesinde, CANLI ORKİNOS KAFESİ ÇEKEN VEYA ÖLÜ ORKİNOS TAŞIYAN gemilerde “Orkinos Milli Gözlemcisi” statüsünde personel istihdam edilecektir.

 

         ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ  (OMG)

 

     Orkinos Milli Gözlemcisi, 2017 orkinos avcılık dönemine orkinosları çeken/taşıyan gemilerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilen Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) tarafından görevlendirilen ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin ilgili ICCAT koruma ve yönetim önlemlerine uygunluğunu gözlemleyerek rapor tutan bir denetim görevlisidir.

 

    Gözlemci görev süresi, azami olarak 20 Mayıs – 30 Temmuz tarihleri arasını kapsayabilecektir. Görev süresi gemilerin avlanan orkinosları teslim almasından balıkların çiftliklere/limana teslimine kadar süreceğinden, süre ve bitiş tarihi şimdiden belirlenememektedir. Görev süreleri daha önceki yıllarda 20 – 50 gün arasında geçekleşmiştir.

       

 

        OMG’nin NİTELİKLERİ;

   

-          Üniversitelerin Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği Su Ürünleri Bölümleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği veya Biyoloji Bölümleri/ Anabilim dallarından mezun olmak veya,

-          Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli personel statüsünde bulunmak veya,

-          Orkinos veya ton balığı türleri ve av gereçlerini tanımlayabilecek yeterli deneyimi kazanacak bir süre orkinos teknelerinde veya çiftliklerinde çalışmış olmak, veya daha önce Orkinos Gözlemcisi olarak çalışmış olmaktır.

-          Doğru / uygun şekilde gözlemleme, kayıt tutabilme ve rapor yazabilme kabiliyetine, bilgisayarda MS Word ve Excel yazılımlarını kullanabilmesi ve

-          Sür-Koop tarafından verilecek olan ICCAT ’ın rehber ilkelerine dayalı eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanmış olmak,

-          İngilizce veya Arapça bilmek tercih sebebidir,

-          Balıkçı gemileriyle denize çıkabilecek nitelikte gemici cüzdanı veya kâğıdına sahip olmak tercih sebebidir.

-          Balıkadam / Dalgıç Sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.

-          Çalışabilir olduğunu gösterir güncel sağlık raporu gereklidir.

 

 

        OMG’nin GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

-          Orkinos Çeki/Taşıma gemilerindeki faaliyetlerin ilgili ICCAT kurallarına uygun olarak yürütülmekte olduğunu gözlemlemek,

-          Orkinos Transfer Bildirimi (Transfer Declaration) raporunun geçerliğini denetlemek, doğrulamak.

-          Orkinos transferlerini ve orkinosa ilişkin diğer faaliyetleri kaydederek yazılı olarak rapor etmek.

-          Orkinos Çeki/Taşıma gemilerinde bulundurulması gerekli ICCAT dokümanlarını kontrol etmek ve ilgili rapor formlarına kaydederek Sür-Koop aracılığı ile Tarım Bakanlığına sunmak.

 

ZAMANLAMA

 

- Başvurular en geç 10 Nisan 2017 mesai bitime kadar tamamlanacaktır,

- Nitelikleri uygun olan adaylar Nisan Son haftası ile Mayıs ilk haftası içinde belirlenecek tarihlerde Sür-Koop Ankara ofisinde bir günlük eğitime tabi tutulacaklar, eğitim sonunda başarılı olanlar ile kısa süreli iş akdi yapılacak ve Milli Gözlemci sertifikaları verilecektir.

- 20 Mayıs 2017 dan yeteri kadar süre önce görevlendirmeler yapılarak görev yapılacak gemi, hareket limanı gibi bilgiler gözlemcilere bildirilecektir.

- 20 Mayıs 2017 ( Yaklaşık +/- 5 gün) tarihinde görev başlayacak ve görev süresinin tamamında balıkçı gemisi ile denizde kalınacaktır)

- Görev süresi önceki yıllarda 20-50 gün sürmüştür.

- Görev, dönüşten sonra raporların tamamlanarak Sür-Koop a sunulması ve kabul edilmesi ile tamamlanmış olacaktır.  

 

ÜCRET VE ÖDEME USULLERİ

 

-                    Eğitime katılmaya hak kazanan adaylar eğitime geliş gidiş yol ücretlerini ve diğer masraflarını kendi imkânlarıyla karşılayacaklardır. Sür-Koop bu konuda bir ödeme yapmayacaktır.

 

-                    Görevlendirilen kişilere ;

             

            * Görevde bulundukları süre için gün başına net 110 TL ödenecektir, Görev süresi toplamı, gemide fiilen bulunulan süreye iki gün yol ilave edilerek bulunacaktır.

            * Gözlemcilerin görevde bulundukları süre için SSK sigorta kayıtları ve prim ödemeleri kanunen belirtilen usullere uygun olarak Sür-Koop tarafından yapılacak, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

            * Gemilerdeki görev süresince yeme, içme, yatma gemi donatanlarınca karşılanacaktır.

 

-          Daha Önce Milli Gözlemci veya ICCAT Gözlemcisi Görevi yapmış olanlar veya geçen yıl sertifika aldıktan sonra yedekte kalmış olanlara görevlendirmede öncelik verilecektir.

 

 

     İSTENİLEN BELGELER

 

-          Özgeçmiş,

-          Kimlik Kopyası (aslı eğitimde görülecektir)

-          Eğitim düzeyini gösterir belge kopyası,

-          Varsa Gemici cüzdanı/ belgesi kopyası,

-          Varsa Dalgıç / Balıkadam Sertifikası kopyası

-          Yeterli iletişim bilgileri (Adres, Telefon, e-posta)

-          Sağlık raporu eğitimde istenecektir.

  

 

 

            BAŞVURULAR

 

   Başvurular en geç 11 Nisan 2017 tarihi mesai bitimine kadar, şahsen, e-posta, faks veya posta yoluyla Su Ürünleri Merkez Birliği Kooperatif Başkanlığının aşağıda verilen iletişim adreslerine yapılacaktır.

 

Başvuru sahiplerine e-posta ile yazılı olarak cevap/bilgi verilecektir, bu nedenle ilgilenenlerin e-postalarını sıklıkla kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

 

Nitelikleri uygun olan adaylar Nisan ayı sonunda / Mayıs ayı başında 1 günlük eğitim için Sür-Koop ofisine davet edilecek, verilen eğitim sonunda başarılı olanlar ile sözleşme imzalanarak göreve gönderilmeleri sağlanacaktır.

 

 

 

     İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

SÜR-KOOP, Konur Sok.54/8, 06640, Kızılay/ANKARA

Tlf no : 0 312 419 22 88

Fax no : 0 312 419 22 89

e-mail : [email protected] / [email protected]

 

 

Ara