ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ (OMG) İSTİHDAMINA YÖNELİK DUYURU (2023)

ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ (OMG) İSTİHDAMINA YÖNELİK DUYURU (2023)

    Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) bünyesinde uygulanacak “Gözlemci Programı” çerçevesinde, CANLI ORKİNOS KAFESİ ÇEKEN VEYA ÖLÜ ORKİNOS TAŞIYAN gemilerde “Orkinos Milli Gözlemcisi” statüsünde personel istihdam edilecektir.

 

         ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ (OMG)

 

     Orkinos Milli Gözlemcisi, 2023 orkinos avcılık dönemine orkinosları çeken/taşıyan gemilerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilen Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) tarafından görevlendirilen ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin ilgili ICCAT koruma ve yönetim önlemlerine uygunluğunu gözlemleyerek rapor tutan bir denetim görevlisidir.

 

    Gözlemci görev süresi, azami olarak 15 Mayıs – 15 Ağustos tarihleri arasını kapsayabilecektir. Görev süresi gemilerin avlanan orkinosları teslim almasından balıkların çiftliklere/limana teslimine kadar süreceğinden, süre ve bitiş tarihi şimdiden belirlenememektedir. Görev süreleri daha önceki yıllarda 20 – 70 gün arasında geçekleşmiştir.

       

 

        OMG’nin NİTELİKLERİ;

   

 • Üniversitelerin Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği Su Ürünleri Bölümleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği veya Biyoloji Bölümleri/ Anabilim dallarından mezun olmak veya,
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli personel statüsünde bulunmak veya,
 • Orkinos veya ton balığı türleri ve av gereçlerini tanımlayabilecek yeterli deneyimi kazanacak bir süre orkinos teknelerinde veya çiftliklerinde çalışmış veya daha önce Orkinos Gözlemcisi olarak çalışmış olmaktır.
 • Denizde çalışabilir olduğunu gösterir güncel sağlık raporu gereklidir.
 • Doğru / uygun şekilde gözlemleme, kayıt tutabilme ve rapor yazabilme kabiliyetine, bilgisayarda MS Word ve Excel yazılımlarını kullanabilmesi ve
 • Sür-Koop tarafından verilecek olan ICCAT ’ın rehber ilkelerine dayalı eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanmış olmaktır,
 • İngilizce ve/veya Arapça bilmek tercih sebebidir,
 • Balıkçı gemileriyle denize çıkabilecek nitelikte gemici cüzdanı veya kâğıdına sahip olmak tercih sebebidir.
 • Balıkadam / Dalgıç Sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.

 

 

 

 

        OMG’nin GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Orkinos Çeki/Taşıma gemilerindeki faaliyetlerin ilgili ICCAT kurallarına uygun olarak yürütülmekte olduğunu gözlemlemek,
 • Orkinos Transfer Bildirimi (Transfer Declaration) raporunun geçerliğini denetlemek, doğrulamak.
 • Orkinos transferlerini ve orkinosa ilişkin diğer faaliyetleri kaydederek yazılı olarak rapor etmek.
 • Canlı Orkinos transferlerine ilişkin videoları izleyerek, balık miktarların belgelere doğru kaydedilmiş olduğunu gerçeklemek.
 • Orkinos Çeki/Taşıma gemilerinde bulundurulması gerekli ICCAT dokümanlarını kontrol etmek ve ilgili rapor formlarına kaydederek Sür-Koop aracılığı ile Tarım Bakanlığına sunmak.

 

NOT: Yukarıdaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli konular eğitimlerde kapsanmakta, adayların bilgi seviyeleri aşamalı sınavlar ile tespit edilmektedir.

Yeterlilik ve görev önceliği değerlendirmesine; Eğitim sürecinde verilmiş olan bilgilerin anlaşılma seviyesi, sınav sonuçları ve tüm süreç boyunca iletişimdeki zamanlamalara uyum etki etmektedir.

 

ZAMANLAMA

 

- Başvurular en geç 15 Nisan 2023 mesai bitimine kadar tamamlanmalıdır, başvuruların ihtiyaç duyulandan fazla olması halinde başvuru tarihine göre öncelik verilecektir.

- Nitelikleri uygun olan adaylar Nisan ikinci yarısından sonra Mayıs ilk haftası içinde tamamlanacak şekilde aşamalı eğitime tabi tutulacaklardır. Eğitimler duruma göre ya 1 gün yüz yüze Sür-Koop ofisi Ankara da veya aşamalı olarak uzaktan Microsoft Teams veya Zoom aracılığı ile yapılacaktır.

- Eğitim sonunda başarılı olanlar ile kısa süreli iş akdi yapılacak ve Milli Gözlemci sertifikaları verilecektir.

- 15 Mayıs 2023'ten yeteri kadar süre önce görevlendirmeler yapılarak görev yapılacak gemi, hareket limanı gibi bilgiler gözlemcilere bildirilecektir.

- 15 Mayıs 2023 ( Yaklaşık +/- 5 gün) tarihinde görev başlayacak ve görev süresinin tamamında balıkçı gemisi ile denizde kalınacaktır. Bu süre zarfında, birinci derecede yakın vefatı ve ciddi hastalık gibi mücbir sebepler haricinde görev yerinden ayrılmak mümkün olmayacaktır.

- Deniz tutması görevin bırakılması için uygun bir mazeret olarak kabul edilmemektedir. Bu husus yapılacak sözleşmede de yer almaktadır.

- Görev süresi geçen yıl en kısa 24 en uzun 75 gün olarak gerçekleşmiştir.

- Görev, dönüşten sonra raporların tamamlanarak Sür-Koop a sunulması ve kabul edilmesi ile tamamlanmış olacaktır.  

 

NOT: Bazı gemiler Orta Akdeniz’de görev yapmakta olduklarından görevden ayrılma veya görev değişimi yapılabilmesi fiziki olarak da imkan dahilinde değildir.

 

ÜCRET VE ÖDEME USULLERİ

 

 • Eğitime katılan adaylara Sür-Koop tarafından bir ödeme yapılmayacaktır.

 

 • Görevlendirilen kişilere;

             

            * Görevde bulundukları süre için gün başına net 750 TL ödenecektir, Görev süresi toplamı, gemide fiilen bulunulan süreye iki gün yol ilave edilerek bulunacaktır.

            * Gözlemcilerin görevde bulundukları süre için SSK sigorta kayıtları ve prim ödemeleri kanunen belirtilen usullere uygun olarak Sür-Koop tarafından yapılacak, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

            * Gemilerdeki görev süresince yeme, içme, yatma gemi donatanlarınca karşılanacaktır.

 

 • Daha Önce Milli Gözlemci veya ICCAT Gözlemcisi Görevi yapmış olanlar veya geçen yıl sertifika aldıktan sonra yedekte kalmış olanlara görevlendirmede öncelik verilecektir.

 

 

     İSTENİLEN BELGELER

 

 • Özgeçmiş,
 • Kimlik Kopyası (aslı eğitimde görülecektir)
 • Eğitim düzeyini gösterir belge kopyası,
 • Varsa Gemici cüzdanı/ belgesi kopyası,
 • Varsa Dalgıç / Balıkadam Sertifikası kopyası
 • Güncel iletişim bilgileri (Adres, Telefon, e-posta)
 • Sağlık raporu başvuru esnasında şart olmamakla birlikte, mutlaka görev öncesi Sür-Koop a ulaştırılmış olmalıdır. Aksi takdirde görevlendirme yapılmayacaktır.

  

 

            BAŞVURULAR

 

Başvurular en geç 15 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar, şahsen, e-posta, faks veya posta yoluyla Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğinin aşağıda verilen iletişim adreslerine yapılacaktır.

 

Başvuru sahiplerine e-posta ile yazılı olarak cevap/bilgi verilecektir, bu nedenle ilgilenenlerin e-postalarını sıklıkla kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

 

Nitelikleri uygun olan adaylara eğitimlere ve sınavlara katılımları konusunda detaylı bilgi ayrıca verilecektir. Eğitim sonunda başarılı olanlar ile sözleşme imzalanarak göreve gönderilmeleri sağlanacaktır.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

SÜR-KOOP, Konur Sok.54/8, 06640, Kızılay/ANKARA

Gsm: 0 542 476 84 88

Tlf no : 0 312 419 22 88

Fax no : 0 312 419 22 89

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

 

Ara