Su Ürünleri kanun taslağı yola çıktı

Su Ürünleri kanun taslağı yola çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yaptığı açıklamada, Türkiye'de su ürünleri varlıklarının, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda korunmasını, çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, günün ihtiyaçlarına ve Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu olarak hazırlanan Su Ürünleri Kanun Tasarısı Taslağı'nın tamamlanarak, Başbakanlığa gönderildiğini bildirdi.
Taslakla ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerinin alındığına dikkati çeken Çelik, "Bu taslakla 1971 yılında yayımlanmış ve halen geçerli olan 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu yerine, sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Mevcut kanundaki eksikliklerin giderileceğine işaret eden Çelik, "Düzenlemeyle balıkçılık av filosu ve avcılıkla ilgili planlama yapmaya yasal dayanak oluşturulması, gerek su ürünleri yetiştiricilik alanları gerekse su ürünleri avcılığı için yapılan su ve alan kiralamalarında yaşanan bürokratik zorlukların ortadan kaldırılması, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'ndaki güncelliğini yitirmiş maddelerin kaldırılması, kaçak avcılık yapan ve kurallara uymayanlara uygulanacak cezalarda caydırıcılığın ve etkinliğin artırılması ile AB müktesebatına, uluslararası kuruluş veya sözleşmelerle getirilen yükümlülüklere uyum sağlanacaktır." diye konuştu.
Avlanma araçları, avlanacak tür, miktar, yer-zaman ve bölgelere ilişkin izinler ile balıkçı gemilerinin sayıları, boy ve motor güçleri konusunda düzenleme yapabilme yetkisi getirildiğinin altını çizen Çelik, başka ülkelerin karasuları veya uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacak Türk vatandaşlarının Bakanlıktan izin alma ve getirilen yükümlülüklere uyma zorunluluğuyla da diğer ülkelerle yaşanabilecek muhtemel problemlerin engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.
Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için ihtiyaç duyulan balıkçılıkla ilgili verilerin toplanması ve kontrol hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla balıkçı gemilerinin uydu ve diğer teknolojik imkanlar aracılığıyla izlenmesine ve bu uygulamalara balıkçıların uyumunun sağlanması amacıyla yasal düzenlemenin de getirileceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Mevcut kanunun yayımlandığı tarihlerde neredeyse başlangıç safhasında olan ancak bugün hem sahip olduğu teknolojik gelişme, hem de ürettiği ürün kalitesi açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan su ürünleri yetiştiricilik sektörünün sürdürülebilir yönetimi için çevreye duyarlı, ilgili tarafların onayından geçmiş güncel bir yöntemle balıkçılık alanlarını belirlemek ve ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerinin tek elden sürdürülebilmesi için yasal düzenleme yapılmış olacaktır.

Gerek balıkçılıkta gerekse su ürünleri yetiştiriciliğinde teknik ve bilimsel kapasitenin artırılması amacıyla konusunda uzman kişilerin av teknelerinde gözlemci olarak bulundurulmasıyla hem istihdama katkı sağlanmış olacak hem de bu teknik ve bilimsel birikimin sektörde verimlilik ve sürdürülebilirliğe aktarılmasına imkan sağlanması hedeflenmiştir."

Ara