1163 sayılı yasa değişiklikleri kapsamında Bakanlıkça çıkarılması öngörülen yönetmelikler konusunda kooperatif ortaklarımızın görüşlerini almak için Sür-Koop olarak 19.11.2021 tarihinde Ankara ‘da toplantı düzenledik. Toplantımıza katılım sağlayan Türkiye Kooperatifler Başkanı Muammer Niksarlı ve S.S. Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlikleri temsilcilerine teşekkür ederiz.

 

Ara