Sür-Koop, Uluslararası Balıkçılık Örgütü(ICFO) toplantısına katılım sağladı.

Sür-Koop, Uluslararası Balıkçılık Örgütü(ICFO) toplantısına katılım sağladı.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanımız Ramazan ÖZKAYA ve Başkan Yardımcısı Erdoğan KARTAL  5 – 16 Kasım 2016 tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılan Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Federasyonu ICFO’nun Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katıldı. ICA altında bulunan tüm kooperatif örgütlerinin katılım sağladığı bu toplantıya aynı zamanda ICFO’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmakta olan Başkan Ramazan ÖZKAYA ülkemizdeki balıkçılık kooperatiflerini IFCO genel kurulunda temsil etti.

Toplantılarda balıkçılığın sürdürülebilirliği ve balık stoklarının korunması konuları tartışıldı ve sürdürülebilirlik konusunda ortak bir çalışma yapılarak bu çalışmanın sonuçlarının dünya kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı. Toplantılarda SÜR-KOOP heyetine Ünal Örnek eşlik etti.

 

Yasa Dışı Kayıt Dışı avcılığa karşı tüm dünya ülkeleri ile birlikte ortak mücadele edilmesi gerektiğini savunan ICFO Başkanı Kim-İm Kweon bu konuyla ilgili tüm üye ülkelere bildirge gönderdi.

Dünya Kooperatifçiliğinin en üst örgütü olan Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) kurulduğu günden beri dünyada toplumun refahını ve geleceğini ilgilendiren konulara özel önem vermektedir. Kooperatifçilik ilkeleri ile şekillenen kuralları çerçevesinde insani değerleri ve çevre değerlerini ön plana almakta ve örgüt çatısı altında yer alan gerek sektörel gerekse kıta örgütleri de bu doğrultuda faaliyet yürütmektedir.

Hepimizin bildiği gibi  21. Yüzyılda dünya gündeminin en önemli sorunu küresel kriz ve onun meydana getirdiği açlık yoksulluk ve küresel ısınmadır. Bu sorunlar insanlık için bir tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Bu yüzyılda kooperatifçilik hareketinin en önemli faaliyet alanı da bu sorunların çözümü için çalışmaktır.

Sür-Koop : “Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar” sloganı ile ülkemiz kooperatifçiliğini ilerletmek için çalışmalarına devam edecektir.

Ara