Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı 29 Kasım 2018 Tarihinde TOBB Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2019-2023 dönemini kapsayacak yeni bir strateji belgesinin hazırlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirildi. Toplantıya; Türkiye'deki birçok önemli Merkez Birliği ve Birlik Temsilcileri, ilgili bakanlık yetkilileri ve çeşitli üniversitelerin akademisyenleri katılım sağlamıştır. Genel Başkanımız Ramazan ÖZKAYA, yeni Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamak için toplantıya katkıda bulunmuştur.

 

 

Ara