WWF-TÜRKİYE ve SÜR-KOOP İşbirliğinde Yapılan Çalıştay

WWF-TÜRKİYE ve SÜR-KOOP İşbirliğinde Yapılan Çalıştay

 

WWF-TÜRKİYE tarafından düzenlenen SÜR-KOOP'unda işbirliği içerisinde olduğu "Balıkçıların Su Ürünleri Politikalarına Aktif Katılımının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen Küçük Ölçekli Balıkçılar için Yasal Okuryazarlık, Yönetişim ve Karar Alma Süreçlerine Katılım Eğitim çalıştayı İzmir' de Kaya Prestij otelde gerçekleştirildi.Katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederiz.

Ara