WWF-TÜRKİYE'NİN Düzenlediği Toplantı

WWF-TÜRKİYE'NİN Düzenlediği Toplantı

 

WWF- Türkiye tarafından düzenlenen Sür-Koop'unda işbirliği içerisinde olduğu "Balıkçıların Su Ürünleri Politikalarına Aktif Katılımının Güçlendirilmesi Projesi" Kapanış Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Ara