Yasadışı, Kayıt Dışı ve Kural Dışı Balıkçılık

Yasadışı, Kayıt Dışı ve Kural Dışı Balıkçılık

Yasadışı, kayıt dışı ve kural dışı balıkçılık (YKK) balık stoklarının ve deniz yaşam alanlarının tükenmesine sebep olan, piyasada rekabeti bozan, bu tür yollarla balıkçılık yapanlara haksız bir avantaj sağlayıp kurallara uyan balıkçıları uymayanlar karşısında dezavantajlı hale getiren ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde kıyı balıkçılığını zayıflatan bir durum olarak görülmektedir.

 

 

Canlı sucul kaynaklar üzerinde yapılan her türlü avcılık ve toplayıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliği sadece doğru politikaların oluşturulması ve doğru kararların sağlanması ile güvence altına alınamaz. Sürdürülebilir balıkçılığın güvence altına alınabilmesi için bilimsel verilerin ışığında alınan kararların, bu kararların oluşumuna çok paydaşlı katılımın ve bu kararları ihlal eden unsurların marijinalize edilmesi ile sağlanır.

 

Yasadışı, kural dışı ve kayıt dışı avcılıkla mücadelenin zorunluluğu tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. YKK balıkçılık sadece stokların tahribatı ve canlı sucul kaynakların adil paylaşımı konusunda bir haksızlık unsuru olarak ortaya çıkmaz. YKK balıkçılık alınan kararlar, koyulan kurallar ve balıkçılık yönetiminin iradesine karşı bir direnç noktası oluşturarak her türlü sürdürülebilir balıkçılık kararına karşı bir bariyer işlevi görme özelliği ile ortaya çıkar.

YKK balıkçılığın bu işlevi sadece bizim ülkemize özgü bir durum değildir. Bu nedenle, FAO balıkçılık yönetimlerinin en temel sorunlarından olan yasadışı balıkçılık, kayıt dışı balıkçılık ve düzenlenmemiş balıkçılık için tanımlamalar getirmektedir.

 

Buna göre; “Yasadışı balıkçılık: bir devletin izni olmadan ya da yasa ve yönetmeliklerine aykırı olarak o devletin yetkisi altındaki sularda ulusal ve yabancı bayraklı gemiler tarafından yürütülen balıkçılık faaliyetleri ile konuyla ilgili bölgesel balıkçılık yönetim örgütlerine üye olan veya bu örgütle işbirliği halindeki bir devletin bayrağını taşıyan tekneler tarafından örgüt tarafından benimsenen koruma ve yönetim tedbirlerine veya uygulanabilir uluslararası kurallara aykırı olan yürütülen faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

 

Kayıtdışı balıkçılık: ulusal yasa ve düzenlemelere aykırı olarak, ilgili ulusal otoriteye rapor edilmeyen ya da gerçek dışı rapor edilen balıkçılık faaliyetleri ile konuyla ilgili bölgesel balıkçılık yönetim örgütünün yetki alanında gerçekleşen ve söz konusu örgütün raporlama prosedürlerine aykırı olarak yapılan raporlama veya gerçek dışı raporlama yoluyla sürdürülen balıkçılık faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.

Ara