Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Ekoloji Güvenlik Müdürü Sayın Hikmet Alizade, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Operasyonel Kontrol Müdürü Sadık Derafer ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Sayın Melih Er Sür-Koop’u ziyaret ettiler.

Ara