Sür-Koop Merkez Birliği

     Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, 2004 yılı başında Doğu Karadeniz, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlikleri tarafından 1163 Kooperatifler Kanunu ile kurulmuştur.

      Türkiye’ de  31241 ortağıyla, 572 tane Su Ürünleri Kooperatifi  ve 16 tane Bölge birliği bulunmaktadır. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğinin 212 Kooperatif  ve 15 Bölge Birliği bünyesindedir.

       Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği balıkçıları temsil eden en büyük organizasyondur. Dünya Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (ICFO) bünyesinde dünyaya açılmış bir örgüttür.

   Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan ÖZKAYA’dır. Aynı zamanda Ramazan ÖZKAYA; Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve ICFO  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi yapmaktadır.

Sür-Koop Yönetim Kurulu;

Başkan Yardımcısı : Erdoğan KARTAL (İstanbul Bölge Birliği Başkanı)

Muhasip Üye: Hasan UYSAL   (Çanakkale Bölge Birliği Başkanı)

Üye: Hasan UYSAL ( Çanakkale Bölge Birliği Başkanı)

Üye: Barış ZAMAN ( Artvin/Rize Bölge Birliği Başkanı)

 

Üye Bölge Birlikleri

Adana Bölge Birliği

Mersin Bölge Birliği

Antalya Bölge Birliği

Hatay Bölge Birliği

Muğla Bölge Birliği

İzmir Bölge Birliği

Balıkesir Bölge Birliği

İstanbul Bölge Birliği

Marmara Bölge Birliği

Tekirdağ Bölge Birliği

Kocaeli Bölge Birliği

Sinop Bölge Birliği

Doğu Karadeniz Bölge Birliği

Artvin- Rize Bölge Birliği

Çanakkale Bölge Birliği

 

Amaçlarımız:

1: Ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak,

2: Bünyelerini güçlendirmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için yurt içi ve yurt dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak,

3: Birlik ve kooperatif çalışmalarını koordine etmek,

4: Ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak,

5: Sektörle ilgili yatırım faaliyetlerinde bulunmak,

6: Birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

7: Birlik ve kooperatifleri denetlemek,

8: Birlik ve kooperatiflerin eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmak,

9: Kooperatifçiliği geliştirmektir.

 

Misyonumuz:

1: Ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak,

3: Birlik ve kooperatif çalışmalarını koordine etmek,

4: Ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak,,

6: Birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

7: Birlik ve kooperatifleri denetlemek,

8: Birlik ve kooperatiflerin eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmak,

9: Kooperatifçiliği geliştirmektir.

Vizyonumuz;

      Güvenilir verimli etkin sürdürülebilir ekonomik girişimler niteliğini kazanmış bir kooperatif yapısına güvenmek.

      Yasal altyapı düzenlemeleri teşvik edip en önemli görevimiz olan “Kooperatiflerimizin bünyelerini güçlendirmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için yurt içi ve yurt dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak” ilkesini gerçekleştirebilmek.

 

Bölge Birliği

Birim Kooperatifi

Ödül